Röjdykare på Island

Northern Challange är en övning på Island som har genomförts sedan år 2005 och riktar sig mot att öva ammunitionsröjning. Sverige deltar i övningen tillsammans med deltagare från Norge, Danmark, USA, Belgien, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Österrike och Islands kustbevakning

Man kan inte klaga på sikten. Foto: Jonas Hedlund/Försvarsmakten
Övningsområdet är mycket bra lämpat för att uppnå en hög utbildningseffekt.
Övningsområdet är mycket bra lämpat för att uppnå en hög utbildningseffekt. Foto: Jonas Hedlund/Försvarsmakten
Röjdykare på väg för att lösa ännu ett ammunitionsröjningsuppdrag.
Röjdykare på väg för att lösa ännu ett ammunitionsröjningsuppdrag. Foto: Jonas Hedlund/Försvarsmakten
Övningsområdet är mycket bra lämpat för att uppnå en hög utbildningseffekt. Foto: Jonas Hedlund/Försvarsmakten
Röjdykare på väg för att lösa ännu ett ammunitionsröjningsuppdrag. Foto: Jonas Hedlund/Försvarsmakten

Varje nation har under en lång tid byggt upp olika erfarenheter om ammunitionsröjning. Kunskaps spridning gör övningen mycket lärorik. Övningsområdet är på en gammal amerikansk militärbas och området lämpar sig mycket bra. Det kanske känns konstigt att man som röjdykare ska vara på land men personalen har förmågan att oskadliggöra ammunition både i vatten och på land.

Blandat med uppgifterna från övningsledningen under dagtid så genomförs olika seminarium på kvällarna om till exempel kemisk ammunition eller hemmagjorda sprängämnen. Hemmagjorda sprängämnen är något som man måste kunna hantera när man jobbar i Afghanistan.

Efter alla moment så ger övningsledningen feedback. Eftersom övningsledningen kommer från olika nationer innebär det att språket måste samordnas till ett språk, engelska. Även fast detta inte är moderspråket för alla nationer så är det inga problem att förstå varandra. Kroppsspråk kan alla prata.

Övningen har pågått i en vecka och börjar nu lida mot sitt slut. De sista dagarna kommer alla deltagare kommer att få känna på ett högt tempo med många moment. Ingen tid får spillas. Hittills har deltagarna löst 260 stycken ammunitionsröjningsuppdrag fördelat på 16 stycken team. I varje team så ingår mellan två till nio personer.

Många bra erfarenheter har dragits under övningen och kunskapsbanken är snart full.