Rekryteringen till HMS Carlskrona och ME 03 igång

I mitten av mars nästa år kastar HMS Carlskrona loss och sätter kurs mot de pirathärjade vattnen utanför Somalia. Besättningen följer upp de tidigare insatserna, ME 01, med korvetterna Stockholm, Malmö och stödfartyget Trossö som genomfördes under 2009 och ME 02, som just HMS Carlskrona gjorde 2010. Denna planerade insats planeras mellan april-augusti 2013 i operationsområdet. Insatsen förutsätter ett riksdagsbeslut.

Under 2010 deltog HMS Carlskrona i operation Atalanta. Foto: Anna Norén/Combat Camera

Totalt kommer styrkan att bestå av 145 personer, fördelade på besättning, bordningsstyrka, sjukvårdsgrupp, helikopterenhet och en mindre stödenhet i land. Här finns de sökbara tjänsterna.

Rekryteringen ska vara avslutad den 21 oktober. HMS Carlskrona kommer att ingå i operation Atalanta som är EU:s första marina operation.