Radiologisk fältövning - Refox 2012

Under perioden 22-28 september genomförde SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) en samövning med temat radiologisk nödsituation på P 7:s övningsområden i Skåne.

Ett team från SkyddC och FOI förbereder en gemensam insats mot en byggnad där det finns misstanke om olaglig verksamhet med radioaktiva ämnen. Foto: Göran Ågren / SkyddC
Försvarsmaktens mobila laboratorium för analys av radioaktiva ämnen.
Försvarsmaktens mobila laboratorium för analys av radioaktiva ämnen. Foto: Sara Sandström / SkyddC
Försvarsmaktens mobila laboratorium för analys av radioaktiva ämnen. Foto: Sara Sandström / SkyddC

Över 400 personer från svenska och nordiska strålsäkerhets- och beredskapsmyndigheter deltog, tillsammans med militära enheter från SkyddC och danska försvaret. Syftet med övning Refox (Radiological Emergency – Field Operative Exercise) var att öva fältenheter i en realistisk strålmiljö efter ett angrepp mot samhället med radioaktiva ämnen.

Från SkyddC deltog en rekognoseringsgrupp med förmågan att genomföra sök av strålkällor med fordon, detektering, provtagning och sanering. Förutom rekognoseringsgruppen deltog det mobila RN-laboratoriet (laboratorium för analys av radiologiska och nukleära ämnen) i övningen och personal i övningsledningen.

Rekognoseringsgruppen bildade, tillsammans med personal från FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut, CBRN Skydd och Säkerhet från Umeå), två gemensamma team under övningen. Teamen genomförde bland annat fordonssök av strålkällor och undersökte fingerade brottsplatser där strålkällor använts olagligt.

Under ett flertal av momenten togs prover för att avgöra hur mycket radioaktivitet, och vilka ämnen, de innehöll. Snabba svar på dessa frågor kan vara avgörande för att så tidigt som möjligt få en överblick över situationen på plats. Att använda ett sådant mobilt laboratorium som endast finns i Försvarsmakten kortar ned tiden från provtagning till analyssvar då transportvägarna minskar.