Officerare introducerades i historisk gemenskap

Att vara ett av världens äldsta regementen förpliktigar. Livgardet har dessutom två historiska traditioner att värna om: dels infanteridelen som kan härledas till år 1521, dels kavalleridelen med anor från 1536. Det var den senare som stod i fokus när nya ”dragonofficerare” senast introducerades.

Major Johan Wennerholm berättade om platser och byggnader av betydelse, som dessa gamla kaserner och stallbyggnader på Storgatan i Stockholm. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Dukat för middag på kavallerimässen. En värdig avslutning på en historisk dag.
Dukat för middag på kavallerimässen. En värdig avslutning på en historisk dag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Dukat för middag på kavallerimässen. En värdig avslutning på en historisk dag. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

För två år sedan upplöstes Livgardets Gardesbataljon (infanteri) respektive Dragonbataljon (kavalleri) till förmån för Försvarsmaktens nya organisation med insatsförband. Dragonbataljonen delades upp i livskvadron (som är det ena av de två kompanierna på Livbataljonen), 13:e Säkerhetsbataljonen, 14:e och 15:e Militärpoliskompaniet, Försvarsmaktens Militärpolisenhet (FM MPE), samt stöd till utbildande enheter. Officerare och soldater vid dessa förband kallar sig alltjämt ”Livdragoner”.

Kavalleriets traditioner bevaras bland annat genom en officersklubb som arrangerar olika tillställningar för sina medlemmar. Två stiftelser tar hand om historiska föremål och annat som finns samlade på kavallerikasernen i Stockholm. En gång per år samlas de nya dragonofficerarna ihop för att välkomnas in i gemenskapen och den historiska traditionen.

– Syftet är att ytterligare hjälpa de nya officerarna in i yrket och visa på andra värden än bara jobbet. Genom att lyfta blicken från den egna enheten och skapa band med andra gynnar vi rörligheten inom förbandet och när vi går in i insats har vi en gemenskap att falla tillbaka på, sa överstelöjtnant Håkan Adén, som inledde dagen.

Visar upp mjuka värden

Kapten Magnus Blomqvist på 13:e Säkerhetsbataljonen är den som ansvarat för planeringen av introduktionsdagen, som även innehöll en historisk exposé med en kort rundtur på platser som haft betydelse för kavalleriets utveckling i Stockholm.
– Här presenterar vi vad som erbjuds. Alla ska känna sig inkluderade, och sedan är det upp till individen hur mycket man vill engagera sig, säger Magnus Blomqvist. Detta är ett sätt för organisationen att ta ansvar och visa på mjuka värden i officersyrket med föreningsliv, kamratskap, kåranda etcetera. Genom officersklubben kan vi bland annat genomföra gemensamt julfirande, dragonmiddagar, kräftskiva, nationaldagsfirande, nyårssupé och en julgransplundring där man får ta med familjen. Det brukar vara mycket uppskattat.

Efter den historiska rundturen, träff med fadder, presentation av officersklubben och en visning av kavallerimässen (som många menar är den vackraste av mässar) avslutades dagen med en middag. Där sammanfattade två av de nya officerarna sina tankar om dagen:

– Det har varit en nyttig dag. Jag har fått kunskap om hur vi vårdar våra traditioner och varför. Det är också intressant att vi delar historia med infanteriet, både vid historiska slag och försvarsbeslut. Under middagen slog det mig också att hästtjänsten och den historiska prägeln är viktig eftersom den väver samman dragonofficerare, sa fänrik Erik Unogård på livskvadronen.

– Jag tycker det känns bra och tryggt, som att komma hem. Jag gjorde värnplikten på Livgardet och 2:a skvadron 2004-2005 och nu har jag lite mer erfarenhet och kött på benen. Det är häftigt att se vilket arv som ligger bakom oss och att även små detaljer har en historia. Även trevligt att få lära sig mer om byggnader, traditioner och hur kavalleriet ser ut idag. Det finns en speciell gemenskap och yrkesstolthet i vår kår, och det är viktigt att föra den vidare eftersom det behövs, sa fänrik Li Skaring på 13:e Säkerhetsbataljonen.