Nya rutiner för marin basbataljon

Under övningen Swenex 12-2 har marin basbataljon för första gången satt upp en så kallad task group i syfte att leda förbandets olika kompanier, organiserade som task units. De funktioner som leds är skydd och bevakning, sjötransporter, teknisk tjänst och framskjuten underhållsledning/koordinering.

Sven Åke Söderbjörk leder ännu en genomgång av gällande rutiner. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
"Uppgiften kräver koncentration, men stämningen har hela tiden vart på topp", säger Lars Ågren.
"Uppgiften kräver koncentration, men stämningen har hela tiden vart på topp", säger Lars Ågren. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
"Uppgiften kräver koncentration, men stämningen har hela tiden vart på topp", säger Lars Ågren. Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Förbandets målsättning är att skapa en grundläggande förmåga och metodik för att därigenom kunna leda förbandet i varierande konfliktnivåer och i olika sammanhang. Det faktum att förbandet i sin helhet är nytt sedan årsskiftet bidrar till att utmaningen är förhållandevis stor och omfattande.

Under övningen sker det bedömanden och stabsarbete i syfte att metodiskt ta emot och bryta ner order så att respektive task unit får order och uppgifter som är tillräckliga för att de ska kunna lösa sina uppgifter och därmed bidra till att helheten. Vidare är övningen också en del i att utbilda och utveckla den enskilda stabsmedlemmen så att förmåga finns att ingå i staber nationellt såväl som internationellt.

Övningen, som pågår i cirka tv veckor och innefattar flertalet marina förband, är ett resultat av en relativt lång tids planering i syfte att samordna alla deltagare och moment så att största möjliga effekt erhålls.

Övningen är en av flera övningar som tillsammans ska bidra till förbandets förmåga att hantera komplexa situationer som kan uppstå både nationellt som internationellt.

Genom att öva färdighet och skapa rutiner bildas förutsättningar att minska skillnaderna mellan vardagen och olika beredskapsnivåer och att bygga grunderna så att möjligheterna till samverkan med andra nationella förband och slutligen också andra nationer skapas.

Marina basbataljonen har i och med Swenex 12-2 tagit ett stort steg i rätt riktning och ser fram emot kommande övningar och prövningar.