"Ni är beviset på att Sverige vill göra skillnad"

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven besökte tillsammans med överbefälhavaren Sverker Göranson nyligen den svenska insatsen i Afghanistan. I sitt tal till den svenska afghanistanstyrkans personal talade Stefan Löfven om den stolthet han känt under besöket.

Stefan Löfven tillsammans med ÖB Sverker Göranson och chefen för svenska afghanistanstyrkan Torbjörn Larsson (mitten). Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Överbefälhavaren fick en förevisning av förbandets olika förmågor.
Överbefälhavaren fick en förevisning av förbandets olika förmågor. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
– Det är verkligen med stolthet som jag åker hit för få träffa er, sa Stefan Löfven.
– Det är verkligen med stolthet som jag åker hit för få träffa er, sa Stefan Löfven. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Överbefälhavaren fick en förevisning av förbandets olika förmågor. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
– Det är verkligen med stolthet som jag åker hit för få träffa er, sa Stefan Löfven. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Ni ser dagligen resultatet av krig och elände som härjat Afghanistan i över 30 år, inte minst barn och kvinnors utsatthet. Det är verkligen med stolthet som jag åker hit för få träffa er, sa Löfven med allvar i rösten.

Han underströk också sitt fortsatta stöd för insatsen i Afghanistan som politiker och beslutsfattare samt talade om den kritik som förs i den offentliga debatten eller mot enskilda utlandssoldater.

– Ni är beviset på att Sverige vill vara med och göra skillnad och inte bara sitta och titta på när människovärden kränks. Debatten hemma kan stundom vara kritisk till insatsen, men ni ska känna stolthet över det arbete ni gör här nere, sa Stefan Löfven.

All tillgänglig personal som för tillfället befann sig på Camp Northern Lights vid ÖB:s och Stefan Löfvens besök deltog under gemensam samling i matsalen.

– Ni som nu går i tankarna om att sluta i Försvarsmakten efter insatsen, tänk på att det finns en möjlighet till tidvis tjänstgöring. Vi har världens bästa jobb, den typ av kamratskap man finner här finns ingen annanstans. Det är ett av skälen till varför jag fortfarande är kvar i ”firman” efter så många år, sa Sverker Göranson.

Chefen för styrkan, överste Torbjörn Larsson, väcktes frågan om Sveriges framtida militära engagemang för fred i världen. Insatsen i Afghanistan kommer efter 2014 vara reducerad och många anställda undrar vart i världen insatsförsvaret ska fokusera härnäst. ÖB Sverker Göranson svarade utifrån det han vet i dagsläget:

– En kontinent som vi tittar extra mycket på just nu är Afrika. Där finns det länder som är i stort behov av säkerhet. Jag kan dock inte i dagsläget gå in på något specifikt land eller om det ens blir någon insats i Afrika. Ytterst är detta något som politikerna måste ta ställning till.

En annan viktig fråga för en i framtiden bibehållen insatsorganisation är soldaternas löner. Hittills har dessa legat på en förhållandevis låg nivå. Sverker Göranson menade att Försvarsmakten, förutom att vara en spännande arbetsplats, även måste vara en attraktiv sådan ur ett karriärs– och löneperspektiv:

– Just nu gör vi en omfattande översyn av soldatlönerna. Dessutom har nu processen påbörjats att tillsammans med olika aktörer få fart på byggandet av bostäder primärt för soldater. Jag tror ingen är intresserad av att bo på kasern under en längre tid. Information om löner kommer att delges förbanden och er inom en snar framtid, sa ÖB.

Överbefälhavaren fortsatte sitt besök dagen efter med att samtala med soldater ur skyttekompaniet Quebec Lima och andra enheter där han intresserat tog del av personalens erfarenheter. Efter besöket i norra Afghanistan fortsatte överbefälhavarens och Stefan Löfvens resa till Kabul där de mötte högre representanter för den samlade internationella insatsen i Afghanistan.