Medalj till sonaroperatör

Sergeant SarahLinn Håkansson, sonaroperatör på HMS Uppland, har tilldelats Kungliga Örlogsmannasällskapets bronsmedalj i Kvinnoförbundets anda för uppvisande av allmän duglighet och gott kamratskap.

Sergeant SarahLinn Håkansson med HMS Uppland i fonden. Foto: Niklas Meijer/Försvarsmakten

Ur motiveringen: ”Håkansson är såväl inom som utom tjänsten ett föredöme för sina kollegor och en bra representant för det svenska ubåtsvapnet. Hon är väl respekterad för sin kompetens och sin framåtanda.”

– Det är stimulerande att jobba i ett förband med anställda av SarahLinns kaliber, säger kommendör Fredrik Norrby, chef för Första ubåtsflottiljen.

Medaljen bär en hundraårig tradition, grundad i Qvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar och ”dess fosterländska strävan till höjande av intresset för landets sjöförsvar, samt till fond för krigsfartygs byggande”. Medaljen utdelas vid Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 november.

– Det känns jättebra. Jag vet inte vad jag skall säga. Det var verkligen inte väntat och jag visste knappt att medaljen delades ut. Jag känner mig hedrad, säger sergeant SarahLinn Håkansson.