Med T-kontrakt och mission i siktet

– Rakt fram, 200 hundra meter pansar eld!, kapten Johan Nilsson vid 31:a luftburna bataljonen skriker ut eldkommandot till de inryckta T-soldaterna. T-soldater, eller som det egentligen heter tidvis tjänstgörande med andra ord deltidssoldater. På K 3 i Karlsborg genomförs just nu under två veckor en krigsförbandsövning (KFÖ) med nuvarande och blivande T-soldater till den luftburna bataljonen.

Soldaterna vid K 3 har både kontrakt som tidvis tjänstgörande och internationell intsats i siktet. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Målfokuserad GSS/T-husar.
Målfokuserad GSS/T-husar. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten
Målfokuserad GSS/T-husar. Foto: Per Ingemarson/Försvarsmakten

På den andra skjutvallen, där man övar med automatkarbin 5 är intensiteten minst lika hög. 
– Jag är både lite imponerad och förvånad över hur snabbt de kommer igång och skjuter bra, säger sergeant Emil West.
– Det verkar inte spela så stor roll om de varit borta i något år eller som i några fall tiotals. Det ser jag som ett erkännande både till soldaterna och de befäl som grundutbildat dem tidigare, tillägger Emil.

Under KFÖ:n som varar i två veckor testas inledningsvis soldaternas fysiska prestationsförmåga och utbildas i enskild soldats färdigheter. Under helgen mellan de två veckorna övergår man till stridsskjutning i grupp och med befattningsvapen. Sista veckan avslutas med en lite tuffare övning i fält för att tillämpa soldaternas kunskaper och väcka liv i husarandan och höja insatsberedskapen på förbandet.
31:a luftburna bataljonens chef, överstelöjtnant Johan Skiöld är nöjd så här långt in i den två veckor långa KFÖ:n.

Vad ser du som chef som viktigast för de blivande soldaterna?
 – Att de har viljan och de egenskaper som krävs för att kunna placeras som luftburen jägare vid min bataljon. Med det menar jag att de ska vara ”träningsbara” och ha viljan att kunna nå upp till de krav som ställs på soldaterna vid luftburna oavsett om de är kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande. Kvalitén måste gå före kvantitet när vi bygger förband idag annars är vi tillbaka i kalla krigets massarmé, säger Johan.
Under en rast så återkommer alla soldaterna till ett unisont svar och motiv till varför de är här:
– Jag vill bryta av vardagen mot något annat under en tid och jag har längtat tillbaka till och saknat kamratskapet och sammanhållningen från värnpliktstiden vid Husarerna!

Vad är det mera som får er att vara här?
 – Jag vill åka på mission och utlandstjänst och då ser jag det här som ett sätt att reservera och boka en plats på nästa mission med förbandet, säger Carl Dock, 24 år och elektriker från Halmstad.