Luftvärnets insatsförmåga på film

Det senaste året har Combat Camera, Försvarsmaktens strategiska resurs för film- och fotodokumentation, dokumenterat luftvärnets verksamhet på övning och vid robotskjutningar. Ett av resultaten har blivit en film som beskriver luftvärnets förmågor. Nu är filmen klar, och finns upplagd på Försvarsmaktens Youtube-kanal.

– Vi har ett behov av att kunna visa på ett enkelt och tilltalande sätt vad luftvärnet egentligen har för roll i försvaret, säger Selma Sedelius, informationschef vid Luftvärnsregementet. Det är inte självklart att gemene man vet vad luftvärnet är och vad luftvärnet gör.

Den fyra minuter långa filmen innehåller material från skarpa robotskjutningar med både robot 70 och 97, och dessutom från en förbandsövning med 61:a luftvärnsbataljonen, liksom en del material från bland annat flygvapnet.
– För oss har det varit viktigt att visa de många olika delsystem och delförmågor som tillsammans bildar luftvärnet, säger Selma Sedelius. Förutom att ge bättre kunskaper om vad luftvärn är, hoppas vi att filmen också ska kunna vara ett redskap för att intressera ungdomar att utbilda sig till soldater och officerare inom luftvärnet.