Läs på innan du går in på skjutfältet

Det kan kännas lockande att ge sig in på skjutfältet som ligger på bra svampmarker – men det kan vara förenat med livsfara. Livgardet uppmanar återigen allmänheten att läsa varningar och anslag innan man går in på skjutfältet.– Du är välkommen när vi inte skjuter skarpt, säger major Mikael Löfberg, som är chef för Livgardets övnings- och skjutfältsavdelning.

Skjutfältet omgärdas av staket med information om vad som gäller innan man går in, visar major Mikael Löfberg. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Det går bra att gå in på fältet när den gröna skylten visas, men man måste alltid vara försiktig.
Det går bra att gå in på fältet när den gröna skylten visas, men man måste alltid vara försiktig. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Förbjudet att gå in då farlig verksamhet pågår.
Förbjudet att gå in då farlig verksamhet pågår. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Exempel på skrot som kan ligga kvar på marken. Allt är inte farligt, men rör inget eftersom det kan vara svårt att avgöra.
Exempel på skrot som kan ligga kvar på marken. Allt är inte farligt, men rör inget eftersom det kan vara svårt att avgöra. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Det går bra att gå in på fältet när den gröna skylten visas, men man måste alltid vara försiktig. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Förbjudet att gå in då farlig verksamhet pågår. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Exempel på skrot som kan ligga kvar på marken. Allt är inte farligt, men rör inget eftersom det kan vara svårt att avgöra. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Information om verksamheten på skjutfältet i Kungsängen och på övriga platser i landet, finns på Försvarsmaktens webbplats. Informationen har utökats med information om hur vädret påverkar upplevelsen av bullernivån. Livgardet har också en annons i Bålsta-bladet varje vecka, liksom i Sigtunabygden. Man kan även ringa dygnet runt och lyssna på aktuell information. Via dessa kanaler framgår vilka dagar det pågår skarpskjutningar, vilket sker över 200 dagar per år. Övningar med ögonskadlig laser sker också på skjutfältet.

När fältet är avspärrat råder tillträdesförbud enligt skyddslagen (2010:305). Tydlig information om avspärrningar sitter även på tavlor vid infarterna till skjutfältet, bommar som spärrar av vägarna och skyltar på staket. Var man än står ser man en eller flera skyltar, som varnar för tillträde. Var rädd dig om dig själv och respektera dessa, de sitter där för din skull!

Håll avstånd till trupper

– När skjutfältet inte är spärrat för farlig verksamhet är du välkommen till fots eller på cykel, men inte med motorfordon. Fälten används för övning över 300 dagar per år, så även när du får gå in på fältet kan du stöta på trupper som övar med fordon och skjuter med lös ammunition. Det är klokt att hålla avstånd till trupperna för att minska risken för att någon kommer till skada, säger Mikael Löfberg.
När du är ute och går i markerna kan du hitta ammunitionsskrot. Skrotet kan innehålla delar som inte har exploderat – rör därför inga upphittade objekt!

Under hösten har det skett en stor ökning av individer som olovligen vistas på skjutfältet när det är avspärrat. De riskerar inte bara sina liv, utan också att omhändertas och anmälas till polisen.
– Vi kommer att börja lagföra dessa individer. Från Livgardets sida gör vi allt vi kan för att minimera riskerna och jag tycker det är viktigt att den som planerar att gå in på skjutfältet också tar sitt ansvar och läser informationen som finns på så många ställen, säger Mikael Löfberg.