Landshövdingen besökte Livgardet

Under tisdagen gästades Livgardet av landshövdingen i Stockholms län, Chris Heister. Besöket innefattade bland annat samtal om Livgardets roll lokalt och regionalt samt en rundtur på Livgardets övnings- och skjutfält.

Landshövdingen provar Försvarsmaktens nya kroppsskydd. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ställföreträdande chefen för Livgardet, överste Joakim Martell, tar emot landshövding Chris Heister utanför Livgardets kanslihus.
Ställföreträdande chefen för Livgardet, överste Joakim Martell, tar emot landshövding Chris Heister utanför Livgardets kanslihus. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Chris Heister, Irene Seth, Yvonne Stein och Christina Brofalk besöker GMU-soldaternas skjutövning i Stålboda.
Chris Heister, Irene Seth, Yvonne Stein och Christina Brofalk besöker GMU-soldaternas skjutövning i Stålboda. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande äter frystorkad lunch med soldaterna innan de övar strid i bebyggelse.
Landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande äter frystorkad lunch med soldaterna innan de övar strid i bebyggelse. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Ställföreträdande chefen för Livgardet, överste Joakim Martell, tar emot landshövding Chris Heister utanför Livgardets kanslihus. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Chris Heister, Irene Seth, Yvonne Stein och Christina Brofalk besöker GMU-soldaternas skjutövning i Stålboda. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Landshövdingen och kommunstyrelsens ordförande äter frystorkad lunch med soldaterna innan de övar strid i bebyggelse. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under samtalen underströks vikten av ett väl fungerande samarbete mellan civila och militära myndigheter i händelse av kris eller krig. Som exempel belystes bland annat det samarbete som byggts upp mellan myndigheter i England efter bombdåden i London 2005. Livgardets unika framtida roll med ansvar för regional ledning av militära förband och skydd av skyddsobjekt i Stockholmsregionen ställer höga krav på samarbetsförmåga med både militära och civila aktörer.

En annan viktig fråga som berördes under mötet är behovet av boende som växer i takt med att Livgardet fyller upp sina insatsförband med kontinuerligt tjänstgörande soldater.
– Det är mycket viktigt att våra anställda har bra möjligheter till boende i närområdet, och till en rimlig kostnad. Försvarets bostadsförmedling och stiftelsen MHS-Bostäder har tecknat kontrakt för lägenheter i Bålsta, Vällingby och Bro, sa ställföreträdande chefen för Livgardet, överste Joakim Martell.

Besök på övningsfältet

Under besöket fick landshövdingen, kommunstyrelsens ordförande, Irene Seth, och representanter från Upplands-Bro kommun insikt i verksamheten på Livgardets övnings- och skjutfält. Bland annat fick de träffa några av de soldater som ska ingå i kommande insats i Afghanistan samt soldater som genomför den tre månader långa GMU:n (Grundläggande Militär Utbildning). Som avslutning fick de följa soldater från Livbataljonen som övade på en av sina huvuduppgifter, strid i bebyggelse.

Viktiga frågor som togs upp under rundturen på fältet var bland annat Försvarsmaktens behov av tillgängliga övningsområden som lever upp till dagens och framtidens krav och kommunens behov av att kunna förklara de lagar och regler som påverkar tillbyggnad och nybyggnad i anslutning till övningsfältets alla verksamheter.
– Det kan vara svårt att förstå varför grannen får bygga ut när man själv inte får göra det, men det har att göra med att reglerna ser olika ut beroende på om det är ett detaljplanerat område eller inte, sa Irene Seth.