”Klargör för gång”

Östersjön är snart full av fartyg från marinen. Mellan den 16 oktober och den 26 oktober kommer fartygen lösa uppgifter såsom flygplansattacker, fientliga ubåtar och mycket mer. Det är dags för övningen Swedish Navy Exercise, Swenex.

Korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall kastar loss och är nu ute på Östersjön. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Tomas Martinsson jobbar i vanliga fall som stabschef på Tredje sjöstridsflottiljen.
Tomas Martinsson jobbar i vanliga fall som stabschef på Tredje sjöstridsflottiljen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Vågtoppar på cirka två och en halv meter gör livet lite svårare att leva ombord.
Vågtoppar på cirka två och en halv meter gör livet lite svårare att leva ombord. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Tomas Martinsson jobbar i vanliga fall som stabschef på Tredje sjöstridsflottiljen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Vågtoppar på cirka två och en halv meter gör livet lite svårare att leva ombord. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

– Övningen är mycket realistisk och många av momenten som vi tränar på skulle mycket väl kunna hända i en verklig situation, säger Tomas Martinsson. Han är chef över staben som jobbar ombord på HMS Trossö.

Stabens uppgift är att planera vad de deltagande fartygen ska göra under övningen. Till skillnad från fartygens besättningar så är staben ihopsatt under denna övning med personal från Tredje sjöstridsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen.

– Nationella övningar som Swenex 12 är mycket viktiga. Att öva med mycket personal, fartyg, helikoptrar och stridsflyg är nyttigt. Vi kommer få många erfarenheter som gör oss ännu bättre innan övningen är slut, säger Tomas.

Plötsligt ljuder ett larm i fartyget följt av ”övning, övning, klargör för fartygets övergivande” som ropas ut i HMS Trossös högtalarsystem.  Alla i staben lämnar sina arbetsplatser, tar på sig sin flytväst och beger sig till sin tilldelade livflotte. Det är en övning för att veta hur man ska agera om något händer fartyget, till exempel blivit träffad av en torped så man måste överge fartyget.

– Sömnen brukar bli lidande när vi är ute och övar. Eftersom övningen pågår dygnet runt så kan din lediga tid fyllas upp med allt annat än sömn, säger Tomas.

Besättningarna ombord på fartygen kommer att få känna på höstens vindar som framkallar höga vågor, något som kan göra det ännu mer jobbigt att vara ombord.

– Det är aldrig kul när det blåser men det är en del av en sjömans verklighet.  Vi får hoppas att vädergudarna är på vår sida, säger Tomas.

Fartygen är redo att ta sig an de uppgifter som staben kommer att ge dem. ”Kriget” är snart i full fart och dygnets timmar kommer att vara fyllda med moment hämtade från verkligheten.