Inspektion med kunglig glans

Den första kungliga inspektionen i Livbataljonens (något korta) historia är avklarad.– Inspektionen gick i stort enligt plan och gav också en bra grund för fortsatt utbildning och utveckling. Både soldater och officerare kan känna sig mycket nöjda med sin insats, säger major Hans Augustin som är Livgardets ceremoniofficer och som sådan kvalitetsansvarig på bataljonen.

H.M. Konungen inspekterade Livbataljonen på kungliga slottets inre borggård. Bataljonschefen Stefan Jägerhult vid hans sida. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Major Hans Augustin är kvalitetsansvarig på Livbataljonen.
Major Hans Augustin är kvalitetsansvarig på Livbataljonen. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Fänrik Andreas Tambour bar Livgardets fana.
Fänrik Andreas Tambour bar Livgardets fana. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

För att göra en bedömning av bataljonens kompetens när det gäller att paradera ställde den mycket välputsade bataljonen upp bakom Arméns musikkår i Kungsträdgården för att marschera över Norrbro mot Kungliga slottet. Alla delar av bataljonen med stab, grenadjärkompani, beriden eskort, högvaktsstyrkor och fanvakt fanns med. Drygt 250 soldater och officerare totalt.

– Livbataljonens huvuduppgift är att lösa statsceremoniella uppdrag, som oftast är kopplade till statschefens officiella åtaganden, såsom statsbesök, högtidliga audienser, nationaldagen, riksmötets öppnande och så vidare, berättar Hans Augustin. I sådana uppdrag har vi en framträdande plats i det offentliga rummet, vilket kräver perfektion i utförande. Kvalitetssäkring av verksamheten genom en kontroll av utbildningsståndpunkt och materiell status under ceremoniella former är därför mycket viktig.

Bilden av Försvarsmakten

Kungen själv tog i sitt tal till bataljonen upp det faktum att det vilar stora förväntningar på dem eftersom det är de som står för den bild av Försvarsmakten som officiella utländska gäster tar med sig hem. Kungen avslutade med att tacka bataljonen för att de gör ett bra arbete.

– Genom att H.M. Konungen deltar i inspektionen synliggörs den särskilda kopplingen till statschefens verksamhet som förbandet har. Det ger positiva effekter både vad avser känslan av uppskattning för vad förbandet levererar och en ökad förbandsstolthet, säger Hans Augustin.
 
1:e sergeant Henrik från livskvadronen är nöjd med Livbataljonens första kungliga inspektion.
– Det kändes bra och det är jättekul att få vara med om detta, jag hoppas att det blir en tradition. Svårigheten rent genomförandemässigt var att få hela bataljonen att marschera i takt till musiken, då bataljonen blev väldigt utsträckt och musiken gick framme vid täten. Inspektionen ger oss en gemenskap mellan kavalleri- och infanteri, att hela bataljonen samlas, det skapar laganda. Det känns bra att hovet visar sin uppskattning. Det är många dygn per år som vi, i synnerhet soldaterna, jobbar med högvakten. Det känns jättebra att få någonting tillbaka, säger Henrik.

Henrik får medhåll från sin kollega på livkompaniet, fänrik Andreas Tambour, som efter inspektionen också pratar om hur roligt det var att få marschera tillsammans i hela bataljonen.
– Det var spännande att bli inspekterad av H.M. Konungen. Uppgifter som den här gör det roligt att berätta om sin dag på jobbet! Regementsceremoniofficeraren såg nöjd ut när han gick förbi, så jag tror att vi får godkänt också, säger Andreas Tambour.

Planen är att den kungliga inspektionen ska bli en årligt återkommande punkt för kvalitetskontroll. Detta första år genomfördes inspektionen på slottets inre borggård utan möjlighet för allmänheten att delta. Bataljonen kommer att se över möjligheterna att göra inspektionstillfället mer publikt.