Höjd lön för gruppbefäl, soldater och sjömän

Försvarsmakten höjer lönerna för gruppbefäl, soldater och sjömän med minst 1 000 kronor i månaden. Dessutom höjs lägsta ingångslön till 18 000 kronor i månaden. Det beslutade överbefälhavaren i dag.

Gruppbefäl, soldater och sjömän får högre lön. ARKIVBILD Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Den som haft den lägsta ingångslönen på 16 150 får ett påslag med 1 850 kronor och således en månadslön på 18 000 kronor. En soldat eller sjöman som exempelvis har en lön på 17 600 i månaden får en tusenlapp mer, alltså 18 600 kronor i månaden.
– Höjningen syftar till att stärka den långsiktiga personalförsörjningen och därför är det här beslutet en viktig komponent. Tillsammans med övriga anställningsvillkor, spännande uppgifter och utmaningar hoppas vi att även fortsättningsvis kunna attrahera talangfulla och motiverade medarbetare, säger ÖB Sverker Göranson.

Ingångslönen för GSS, det vill säga gruppbefäl, soldater och sjömän, höjs med cirka 11,5 procent och kommer att tillämpas retroaktivt från den 1 juli 2012. Det var då lagen för anställning av GSS med längre anställningsavtal trädde i kraft, som innebär kontinuerlig anställning sex till åtta år med en möjlighet till förlängning på ytterligare fyra år.

Den nya retroaktiva lönen kommer att utbetalas i samband med decemberlönen och inkluderar även de som under hösten lämnat Försvarsmakten för nya utmaningar.
– Beslutet är bara en del i Försvarsmaktens långsiktiga arbete för att rekrytera, bibehålla och utveckla vår personal. Vi håller bland annat på att ta fram en anpassad specialistofficersutbildning för de gruppbefäl, soldater och sjömän som varit anställda en längre tid, säger Sverker Göranson.

Beslutet att höja lönen har tagits i samverkan med arbetstagarorganisationerna.