Har du vad som krävs?

Det var mellan 100-120 sökande till höstens uttagningsprövning till kustjägarutbildning. Efter att ha genomfört en första gallring kallades slutligen 75 stycken för prövning.

Att kunna lyfta sig själv är en av övningarna Foto: Kristina Swaan/Försvarmakten
De prövande värmer upp inför milen
De prövande värmer upp inför milen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kravet är att kunna springa milen på 49 minuter
Kravet är att kunna springa milen på 49 minuter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att kunna simma och livrädda är också ett krav som ställs på en amfibesoldat och kustjägare
Att kunna simma och livrädda är också ett krav som ställs på en amfibesoldat och kustjägare Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
De prövande värmer upp inför milen Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Kravet är att kunna springa milen på 49 minuter Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Att kunna simma och livrädda är också ett krav som ställs på en amfibesoldat och kustjägare Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Under två dagar genomfördes fysiska tester tillsammans med personliga intervjuer av de killar och enda tjej som frivilligt sökt sig till prövningen.

För att ha behörighet att söka till kustjägarutbildningen skall individen ha genomfört utbildning enligt gamla värnpliktssystemet eller den grundläggande militärutbildningen (GMU) och ha genomfört fortsatt soldatutbildning (FSU). Individen skall slutligen helst ha tjänstgjort inom försvaret i minst ett år. Det är meriterande om individen har erfarenhet från utlandstjänstgöring. Man kan undra varför kraven är så högt satta.

– Anledningen till att vi redan från början har så höga antagningskrav till kustjägarutbildningen är att vi skall få en operativ effekt så snabbt som möjligt av våra grupper. Det innebär att personalen redan från början har en bred militär baskunskap vilket gör att vi kan lägga större fokus på att utbilda i de olika huvudtjänsterna såsom till exempel underrättelseinhämtning, dykning och strid, sa Jimmy Johansson, chef kustjägarkompaniet.

Det är inte bara renodlade kustjägare som kompaniet söker, det är lika viktigt att få in stridsbåt- såväl som sjukvårdspersonal.

– Alla funktioner inom kompaniet är lika viktiga, det är lättare att hitta kustjägare och attackdykare än vad det är att hitta individer som till exempel har sjukvårdskompetens och samtidigt uppfyller de krav vi ställer på den fysiska förmågan. Drömscenariot för kustjägarkompaniet, ja hela amfibiebataljonen är ju om personalen kan växla inom förbandet. Det vill säga att individen kanske tjänstgör på en av amfibieskyttkompanierna för att sedan tjänstgöra hos oss eller tvärtom. Genom att växla inom förbandet får man ännu större bredd, djupare kunskaper och ökad förståelse för helheten. Uttagning till kustjägarkompaniet riktar sig naturligtvis till alla soldater i Försvarsmakten med helst ett års militär tjänstgöring och erfarenhet, sa Johansson.

Förberedelser inför uttagning

De fysiska testerna som genomfördes under prövningen, var bland annat en mils löpning, simning och livräddning och diverse styrkeprov. Utöver det genomfördes personliga intervjuer med alla prövande. Många har en bild av att en soldat på kustjägarkompaniet ska vara stor, stark och kärv i sitt uppträdande, den stämmer inte helt med verkligheten. Det är lika viktigt att ha ett stabilt psyke och vara lugn och ödmjuk för att kunna lösa de ofta krävande uppgifterna. De personliga intervjuerna är därför lika viktiga som de fysiska testerna. Sammantaget av de fysiska testerna och genom intervjuerna får man fram en bra helhetsbild av individen. Intervjuerna genomförs tillsammans med befäl, psykolog, förbandsläkare och sjukgymnast.

– Den här omgången av prövande har presterat väldigt bra fysiskt. Ibland har vi haft individer som till exempel har sprungit milen på långt över en timme, kravet är 49 minuter. Om det handlar om att dra över med någon minut finns det alltid utrymme för att inom kort kunna förbättra resultaten, men handlar det om större marginaler så är det i regel svårt att bli bättre. De sökande måste se de här prövningarna som en anställningsintervju för det är ju faktisk vad det handlar om. Jag förväntar mig att de som söker sig till uttagningarna har förberett sig så bra de bara kan. Till den här uttagningen har vi haft en kvinnlig prövande, vi på kompaniet tycker att det är positiv och hoppas på fler kvinnliga sökande framöver, sa Johansson

 

Vill du bli kustjägare?

Nästa prövningstillfälle till kustjägarutbildning sker den 6-7 december 2012.
Sista ansökningsdagen är söndag den 25 november. Anställning sker preliminärt i mitten av februari 2013.
Ansökningsförfarande