Försvarsmakten delar ut pris på Chefgalan

I mars 2013 arrangeras Chefgalan på Grand Hotel i Stockholm och Försvarsmakten är en av arrangörerna. På Chefgalan kommer ledare och chefer att uppmärksammas och belönas för deras insatser som på något vis driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt.

Chefgalan 2013
Chefgalan 2013 Foto: chefgalan
Chefgalan 2013 Foto: chefgalan

I år hoppas Försvarsmakten få se fler chefer från just Försvarsmakten som nominerade i någon av de olika kategorierna.
Vem som helst kan nominera en kandidat fram till den 26 oktober. Övriga kategorier att nominera till är - Årets chef, Framtidschef, Hälsosam chef, Ledarutvecklare och Ung chef.

Priset för Framtidschef har Försvarsmakten i uppgift att dela ut. Priset kommer att gå till en ledare eller chef som genom lyhördhet och mod att tänka nytt, har lett yngre medarbetare mot goda resultat. Pristagaren leder en arbetsgrupp eller en verksamhet med huvudsakligen yngre förmågor, upp till 30 år. Personen i fråga har visat på god förmåga att påverka personalen att förstå, instämma och anpassa sig till vad som behöver göras och hur det kan bli gjort effektivt. Ledaren har också genom sitt arbetssätt hittat nya sätt att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar för att lösa de gemensamma uppgifterna. Denne har även verksamhetsfokus i sitt ledarskap och kan visa på goda resultat.  

ÖB Sverker Göranson menar att Försvarsmakten behöver lära av andra och utveckla ledarskapet för att klara konkurrensen då övergången från pliktförsvar till frivillighet gjorde Försvarsmakten till en av Sveriges största rekryterare. Försvarsmakten söker de ledare som utvecklar människor och verksamheter, de som hittar nya vägar, har mod och skapar engagemang och inspirerar. Det goda ledarskapet är avgörande för framgång i rekrytering av nya medarbetare. Att leda yngre förmågor i en ny situation kräver ett medvetet ledarskap och förmåga att tänka nytt. De förändringar som Försvarsmakten genomför innebär även utmaningar för ledarskapet.

Försvarsmakten har förhoppningar om att Chefgalan kommer att bjuda på nya kontaktytor med andra arbetsgivare och möjligheten att ta del av deras erfarenheter.