Flera hot samtidigt

Utanför svenska ostkusten, i höjd med Arkösund, ligger minröjningsfartyget HMS Vinga och söker efter minor i en av sina tilldelade leder. Där har hon legat och sökt ett par dygn tillsammans med sina systerfartyg samtidigt som hon har övervakat luftrummet och ytan i området.

Fartyget har två tunga kulsprutor. Foto: Markus Benjaminsson/Försvarsmakten
Allmålspjäsen kan användas mot alla typer av mål, oavsett väder och sikt.
Allmålspjäsen kan användas mot alla typer av mål, oavsett väder och sikt. Foto: Markus Benjaminsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass.
HMS Vinga är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Allmålspjäsen kan användas mot alla typer av mål, oavsett väder och sikt. Foto: Markus Benjaminsson/Försvarsmakten
HMS Vinga är ett av fem minröjningsfartyg av Kosterklass. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Plötsligt får luftförsvarsofficeren kontakt med ett eko över land som närmar sig fartyget. Varningar läses omedelbart ut på radio till luftfarkosten som nu närmar sig HMS Vinga. Vaktchefen beordrar klart skepp, som är den högsta stridsberedskapen ombord, och den fria vakten väcks hastigt av fartygslarmet. I högtalarna hörs vaktchefens röst:
-Klart skepp, klart skepp.

Besättningen slänger sig yrvaket ur sina bingar och tar på sig uniformen i farten, på väg till sina drabbningsplatser. En knall hörs från signalpistolen ifrån bryggvingen. Detta är en utav flera åtgärder som genomförs för att varna flygfarkosten från att komma närmre. Luftförsvarsbefälet får kontakt med ekot. 

Beredd på vapeninsats

Nästa åtgärd blir att låsa på med eldledningsradarn och i tv-siktet får han optisk kontakt med målet. Luftförsvarsofficeren läser ut på radio till övriga enheter i styrkan för att varsko om det föreliggande hotet. Helikoptern har än så länge inte svarat på varningarna och har nu börjat sick-sacka mot fartyget. Återigen hörs vaktchefens röst i högtalarna.
–Lystring Vinga, fartyget intagit klart skepp.
Då fartyget ligger i minfarligt område ställer det mycket höga krav på att fartyget manövreras säkert för att undvika eventuella minor. HMS Vinga är nu beredd att använda sina vapen, automatkanonen och kulsprutorna. Efter ett antal varningar avviker helikoptern och övningen är över.

En av många övningar

Detta är bara ett av flera scenarion som minröjningsfartygen nu övar tillsammans med övriga marina enheter, under övningen SVENEX 12:2 på ostkusten. Styrkan består till stor del av sjömän och officerare som tjänstgjort länge tillsammans på samma enhet, men också av nya besättningsmedlemmar som nu gör sin första stora övning.
– Tack vare blandningen av erfarna och nypåmönstrade besättningsmedlemmar går det smidigt och relativt snabbt för fartyget att bli effektivt, säger sekonden på HMS Vinga, kapten Johan Månsson.