Ett internationellt samarbete i det som inte får hända

Övningen NC 12, Northern Crown 2012, inleddes måndagen den 1 oktober. Ubåtar, räddningsresurser och personal från Sverige, Storbritannien, Frankrike, Norge, Polen och Italien övar ubåtsräddning tillsammans. Förhoppningsvis räcker det med att öva.

Löjtnant Philip Carlsson öppnar slussluckan på HMS Södermanland på 40 meters djup Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
"Armbågen" är monterad på HMS Belos akterdäck
"Armbågen" är monterad på HMS Belos akterdäck Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
En operatör övervakar slussluckan under hela nedstigningen ombord SRV 1
En operatör övervakar slussluckan under hela nedstigningen ombord SRV 1 Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Två säkerhetsmän kopplar loss SRV 1 från HMS Belos
Två säkerhetsmän kopplar loss SRV 1 från HMS Belos Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
"Armbågen" är monterad på HMS Belos akterdäck Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
En operatör övervakar slussluckan under hela nedstigningen ombord SRV 1 Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
Två säkerhetsmän kopplar loss SRV 1 från HMS Belos Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten

Under det svenska ubåtsvapnets 108-åriga historia har bara en ubåt med besättning omkommit. Det är en för mycket. De svenska ubåtarna och den svenska ubåtsräddningen med HMS Belos och ubåtsräddningsfarkosten (URF) har sedan dess utvecklats för att hålla en säkerhet i absolut världsklass. Sverige har sedan många år tillbaka ubåtsräddningsavtal med ett flertal andra nationer och delar våra resurser för att gemensamt hålla en hög säkerhet.
− Erfarenheter från tidigare olyckor visar att i händelse av en sjunken ubåt kommer ubåtsnationerna hjälpa varandra. Det innebär att våra förmågor kommer att vara ett viktigt bidrag, oavsett var i världen olyckan inträffar, säger kommendörkapten Per Edling, stabschef vid Första ubåtsflottiljen och förbandets CRF.


Inför övningen har dykeri- och ubåtsräddningsfartyget HMS Belos modifierats för att kunna ta ombord ubåtsräddningsfarkosten NSRS SRV 1, även kallad ”Nemo”. När Belos normalt för med sig URF sker dockningen till tryckkammare direkt i skrovet på däck. Eftersom Nemo är konstruerad annorlunda måste en anslutningssluss monteras ovanpå däck. Även kallad ”armbågen”.

NSRS är en gemensam ubåtsräddningsfunktion inom Nato som leds av Frankrike, Norge och Storbritannien. Förutom själva ubåtsräddningsfarkosten ingår bland annat en hel sjösättningsanordning, en trycksatt transportsluss (TUP) med förmåga att dekomprimera en ubåtsbesättning och en större mängd tillbehör. Utrustning som redan är monterad på HMS Belos, vilket gör övningen logistiskt lättare.

− De senaste dagarna har varit bra. Det var ett tag sedan vi övade med Belos men nu har vi kommit in i gängorna igen. Det har varit ett par små defekter men allt vi har försökt åstadkomma har vi lyckats med. När vi arbetar med NSRS så använder vi egen utrustning och egen personal. Belos är det enda fartyget som är annorlunda. Här kan vi använda mycket av fartygets utrustning och personal. En av de bästa sakerna med att komma till ett svenskt fartyg är att vi är här ganska regelbundet och vi känner de flesta i besättningen och vet hur de jobbar. Det känns bekant och är lätt att arbeta med, säger Stewart Little, Rolls-Royce Rescue Manager.

Under veckan övas sjösättning och upptagning med Nemo, dockning med ubåt och sonarlokalisering av ubåt på botten. Allt för att Sverige, tillsammans med andra nationer, ska kunna genomföra en ubåtsräddning på bästa sätt. Under övningens första del genomförs övningarna utanför Karlskrona och senare i veckan flyttas övningen till Polen där även dykare kommer bli mer involverade.

− Det är vanligt att vi deltar i den här typen av övningar. Belos är ett mycket bra fartyg. Resurserna ombord är mycket moderna och redo att ge hjälp i ett riktigt scenario i den här typen av övningar. Just nu sjösätter vi den senaste versionen av NSRS som är en av de senaste tillgångarna för ubåtssäkerhet och det känns bra att testa den, säger kommendörkapten Michele Indirli, representant från italienska flottan och ISMERLO.