Därför ska inte tropikuniformen bäras i Sverige

Den senaste tiden har diskussionen varit livlig på Försvarsmaktens Facebook-grupp och i media angående förbudet att resa till och från Afghanistan i den tropikuniform som används i insatsen. Anledningen till förbudet är att Försvarsmakten beslutat att Permetrin-impregnerade uniformer ska användas där hotet finns. Det vill säga i detta fall Afghanistan.

– Permetrin är ofarligt för människor men skyddar mot myggor som bär på några av världens farligaste sjukdomar som finns i insatsområdet, säger Claes Nyström stabsveterinär i Högkvarteret.

Försvarsmaktens beslut om användning är en anpassning till de EU-regler avseende permetrin som träder i kraft den 1 september 2013. EU-reglerna kommer då även gälla varor, till exempel uniformer, som är behandlade med permetrin och inte som i dag bara själva kemikalien/preparatet.

Det är alltså för närvarande inte förbjudet, varken enligt EU-rätten eller enligt svensk lagstiftning, att bära tropikuniformen i Sverige. Försvarsmakten kan därmed fram till den 1 september 2013 besluta om avsteg från det egna internt beslutade förbudet att bära uniformerna i Sverige.

Ett exempel på det är filmen ”Mission 1325”. Där har Försvarsmakten bedömt att filmen är rekryteringsfrämjande då den bygger på faktiska händelser. För att ge en korrekt bild av insatsen i Afghanistan har ett par uniformer lånats ut till produktionsbolaget.

Tropikuniformen ska heller inte användas under utbildningen i Sverige, då ska någon av de gröna fältuniformerna 90 eller 90 lätt, som också ingår i utrustningen för internationell insats men inte är behandlad med permetrin, användas. Däremot är det tillåtet, för de som ska på insats, att använda och gå in ökenkängorna som tillhör dessa uniformer.
Vid resor mellan Sverige och Afghanistan ska antingen den gröna fältuniformen (FU 90 och FU 90 L) eller civila kläder användas.

Uniformerna ska i första hand tvättas på plats i Afghanistan, där ökennaturen och klimatet gör att permetrinet bryts ner innan det når grundvattnet eller på annat sätt hinner skada naturen. I det fall uniformerna undantagsvis ska tvättas i Sverige ska detta göras på av Försvarsmakten för ändamålet särskilt upphandlade tvätterier.
Uniformer som inte kan återanvändas efter tvätt ska brännas på plats i Afghanistan. Hittills har Försvarsmakten använt ugnar på bland annat norska och tyska baser. Under första kvartalet 2013 kommer Försvarsmakten skaffa en egen brännugn som placeras på Camp Northern Lights.