Byte av svenskar i Kosovo

Lördagen den 13 oktober var det dags för överlämning av ansvar från den 25:e svenska kosovostyrkan till den 26:e.

Fanöverlämning överste Thommy Gustafsson (till höger) och överste Niclas Wetterberg Foto: Emil Person Höppe/Försvarsmakten

Överlämningen skedde i två steg och därmed genomfördes två ceremonier. Dels överlämnas ansvaret för den rent nationella verksamheten, de delar som stödjer insatsen med bland annat logistik. Dels överlämnades de svenska operativa verksamheten i insatsområdet till chefen för Kfor, generalmajor Halbauer.

Övertagandet markerades genom att den svenska fanan respektive Nato-fanan överlämnades till den nya svenska kontingentschefen, överste Thommy Gustafsson.
Den svenska styrkan som är insatt i Kosovo benämns ”kontingent” och är till sin sammansättning anpassad efter de uppgifter som förekommer i insatsen. Under 2012 består den svenska kontingenten av personal som tjänstgör vid samverkansenheter, så kallade Liaison and Monitoring Teams (LMT) samt vid dess regionala ledning, som benämns Joint Regional Detachment (JRD).

Det finns två svenska LMT. Det ena har ansvar över området i och runt Pristina och det andra har ansvar för Gracanica kommun. De båda teamen är baserade i respektive kommun. Den regionala ledningen har ansvar för det centrala området i Kosovo och leder team från förutom Sverige även Finland, Tjeckien och Turkiet. Enheten är multinationellt sammansatt med svensk ledning och är baserad på Kfors huvudcamp i Pristina.

Det finns även personal som är rådgivare i den centrala Kfor-staben och i andra organisationsenheter. Vidare ingår ett antal stabsbefattningshavare i den centrala Kfor-staben. Den svenska personalen understöds av en nationell stödenhet (NSE). Personalen är i huvudsak baserad på Kfors huvudcamp i Pristina.
Det är Göta ingenjörregemente, Ing 2, i Eksjö som har haft ansvar för att sätta upp den 26:e kosovostyrkan. Inom regementet är det 22:a ingenjörbataljonen som ansvarat för att planera och genomföra denna uppgift.

KS 26 ska nu verka i Kosovo i sex månader och kommer hem lagom till påsken 2013.