Bordningsstyrkan övar i Skottland

Bordningsstyrkan är en enhet under amfibiebevakningsbåtkompaniet på Amfibieregementet, baserade i Göteborg. Styrkan har bordningar och sök av fartyg som huvuduppgift, och har bland annat deltagit i de marina insatserna utanför Afrikas ostkust.

Bordningsstyrkan övar med holländarnas rhib Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Enhetens prickskyttar under en skarpskjutning från bryggvingen på HNLMS Zeeland
Enhetens prickskyttar under en skarpskjutning från bryggvingen på HNLMS Zeeland Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Bordningsstyrkan embarkerar och säkrar akterdäck på ett målfartyg. HNLMS Zeeland i bakgrunden
Bordningsstyrkan embarkerar och säkrar akterdäck på ett målfartyg. HNLMS Zeeland i bakgrunden Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Övning i förflyttning och genomsök ombord på HNLMS Zeeland
Övning i förflyttning och genomsök ombord på HNLMS Zeeland Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Enhetens prickskyttar under en skarpskjutning från bryggvingen på HNLMS Zeeland Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Bordningsstyrkan embarkerar och säkrar akterdäck på ett målfartyg. HNLMS Zeeland i bakgrunden Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Övning i förflyttning och genomsök ombord på HNLMS Zeeland Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Nyligen deltog bordningsstyrkan i en övning som bland annat syftade till att utveckla och öva förmågan i bordningoperationer. Chefen för bordningsstyrkan, kapten Magnus Augustinsson berättar om övningen.

Bordningsstyrkans berättelse


Under två veckor har bordningsstyrkan deltagit i övningen Joint warrior utanför Skottlands västkust.  Det var tredje gången som styrkan deltog i övningen, som är en multinationell övning för marin-, flyg- och markstridskrafter. Den här gången seglade vi på det holländska fartyget HNLMS Zeeland. Vid tidigare deltagande har vi seglat med danska fartyg.

Inledande samövning

De första fyra dagarna genomfördes en så kallad CET/FIT-fas, Combat Enhancement Training/Force Integration Training. Enkelt beskrivet innebar det att enheterna tränades och samövades i olika moment inför den tillämpade delen av övningen.
Under inledningsfasen övade bordningsstyrkan förutom på bordningar, även på grundläggande stegklättring, fastrope och strid ombord. Styrkans båtförare fick under dessa dagar öva mycket med de holländska båtförarna och deras motsvarande båtar, en typ av rhib som används av de holländska bordningsstyrkorna och specialförband. Även våra prickskyttar fick samöva mycket med bryggpersonalen på HNLMS Zeeland, för att fastställa samband och målangivningsmetoder, så att understöd skulle kunna ges till den bordande enheten.

Kunskaperna prövades


Efter träningsfasen gick vi in i den tillämpade delen som varade i sju dygn. Det innebar samtidigt att vi i förväg inte visste vad som skulle hända utan från och med nu skulle vi vara beredda på allt. Bordingsstyrkan intog 15 minuters beredskap och HNLMS Zeeland började patrullera längs den skotska kusten på jakt efter misstänkta fartyg.
Vid ett flertal tillfällen bordades olika fartyg, och styrkan fick göra sitt jobb. Inledningsvis var hotnivån låg, men efterhand som att scenariot under övningen ändrades och stämningen mellan övningens olika parter hårdnade, blev också hotnivån högre på de bordade fartygen. Detta gav oss möjlighet att öva på hur man kontrollerar en aggressiv besättning, samt omhändertagande av dessa.

Övningen har som alltid varit mycket givande för bordningsstyrkan, då man övar bordningsoperationer fullt ut med ett väl genomtänkt scenario. Övningen är dessutom bra ur aspekten av att de fartyg vi övat med är anpassade till att ha bordningsstyrkor ombord på ett annat sätt än vad våra svenska fartyg är, med undantag av HMS Carlskrona. Detta medför att vi har större möjligheter att borda fartyg utan att behöva begränsa vår taktik och stridsteknik.
Vi märkte också snabbt att samarbetet med holländarna fungerade mycket smidigt. Våra svenska metoder och sätt att bedriva bordningsoperationer är väldigt likt de holländska, vilket göra att våra rutiner passar in bra i deras arbete.