Bataljonen försvarar Skaraborg

Göteborgs hamn är ockuperad av främmande makt. De har en flotta i södra Kattegatt och en annan nation har gått in i Jämtland och vid Riksgränsen med ett flertal bataljoner. Det är scenariot när första logistikbataljonen vid Trängregementet har bataljonsövning.

– Det viktigaste med övningen är de lärdomar vi kan dra för att därigenom kunna utveckla bataljonen, säger Daniel Lindell, tvåa från vänster på bilden. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Martin Becker och Johan Berger har varit anställda soldater i ett och ett halvt år och tycker att det mest positiva med övningen har varit att jobba ihop som en hel bataljon.
Martin Becker och Johan Berger har varit anställda soldater i ett och ett halvt år och tycker att det mest positiva med övningen har varit att jobba ihop som en hel bataljon. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Martin Becker och Johan Berger har varit anställda soldater i ett och ett halvt år och tycker att det mest positiva med övningen har varit att jobba ihop som en hel bataljon. Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

– Syftet med övningen är att i första hand höja stridsdugligheten på bataljonen. Vi har alltifrån nyanställda soldater som nyligen genomfört sin grundläggande militära utbildning (GMU) till soldater som har rutin från utlandsmissioner och Nordic Battlegroup. Det gäller att alla har samma grundläggande kunskaper för att de ska fungera ihop, säger Daniel Lindell.

Daniels uppgift är att leda bataljonen under övningen och till sin hjälp har han Jens Serrestam, Henrik Nilsson och Pontus Werner.
– I vanliga fall är vi 14 personer som ingår i ledningslaget, så att bara vara fyra innebär givetvis att vi går lite tungt men å andra sidan så lär vi oss väldigt mycket under tiden, säger han.

Övningen är en så kallad dubbelsidig övning. Det innebär att logistikbataljonen har en motståndare, i detta fall en underrättelsebataljon från regementet i Karlsborg, K 3. De har sina egna uppgifter och mål under övningen och agerar inte bara motståndare till logistikbataljonen.
– Att ha en högt motiverad och kunnig motståndare gör att övningen blir mer realistisk och det är en bra möjlighet att svetsa ihop grupper och plutoner, påpekar Ola Ottosson.

Ola är chef för andra logistikbataljonen på Trängregementet som är de som leder övningen. Han förklarar att övningen är ett led i att Försvarsmakten börjar fokusera mer och mer på det nationella försvaret igen. Övningen genomförs i Skaraborg och går ut på att försvara vissa givna punkter runt om i trakten. Trots nattliga eldöverfall från motståndarsidan och inte så mycket sömn så anser Ola att bataljonen, och det kompani från Movcon (Movement Control) som är med i övningen för att stödja bataljonens förflyttningar, har hållit moralen och stridsvärdet högt. Han får också medhåll från soldaterna som är med i övningen.
– Upplägget på övningen gör att det blir roligt och spännande. Man vet inte alls vad motståndaren kan hitta på, säger Johan Berger, en av soldaterna på eskortplutonen på bataljonen.

En annan av eskortplutonens soldater, Martin Becker, fyller på:
– Att dygnsrytmen ändras och det blir eldöverfall mitt i natten till exempel gör att man pressar sig själv mer och får koll på sina egna gränser bättre, säger han.

Båda två är nöjda med övningen hittills och lyfter fram möjligheten att få samarbeta med de andra plutonerna i bataljonen som det mest positiva med övningen.
– Det har blivit mycket försvar av vår förläggning och sedan har vi fått ge oss iväg och försöka leta reda på motståndarna så det har inte varit så mycket eskorttjänst utan mer grundläggande soldatuppgifter med hela bataljonen vilket har varit positivt, säger Martin.