Arbetsdomstolen godkände internationell arbetsskyldighet

Försvarsmakten hade rätt att säga upp de yrkesofficerare som vägrade omreglera sin anställning till att även omfatta internationell arbetsskyldighet. Det fastställdes när arbetsdomstolen i dag avslog Officersförbundets talan mot Försvarsmakten.

När Försvarsmakten sommaren 2010 ville att medarbetarna skulle omreglera sin anställning till att även omfatta internationell arbetsskyldighet, var det några som nekade. Följden blev att de sades upp på grund av arbetsbrist. Officersförbundet valde då att driva frågan i arbetsdomstolen för en yrkesofficers räkning.

I dag avslog AD officersförbundets talan mot Försvarsmakten.

– AD konstaterade att det funnits saklig grund för uppsägningen av yrkesofficeren. Uppsägningen kan nu fullföljas, säger Försvarsmaktens personaldirektör Per-Olof Stålesjö.

Officersförbundet har gjort en överenskommelse med Försvarsmakten om att även övriga sex officerare, som genom Officersförbundet ifrågasatt uppsägningen, ska omfattas av domen.

Domen kan läsas på Arbetsdomstolens webbplats.