Afghanistanstyrkan gör skillnad

En grupp från den svenska afghanistanstyrkan har besökt fängelset i Sheberghan. Ändamålet var att besöka den kvinnliga avdelningen och då främst det daghem som finns på fängelset för barnen till intagna kvinnor.

Diskussioner angående den yttre miljön framför daghemmet, innanför fängelsemuren tillsammans med chefen för den kvinnliga avdelningen. Håkan Lundberg stående i mitten. Foto: Afghanistanstyrkan
Barngruppen i fängelset.
Barngruppen i fängelset. Foto: Afghanistanstyrkan
Daghemmet innanför fängelsemurarna och delar av den svenska afghanistanstyrkan.
Daghemmet innanför fängelsemurarna och delar av den svenska afghanistanstyrkan. Foto: Afghanistanstyrkan
Barngruppen i fängelset. Foto: Afghanistanstyrkan
Daghemmet innanför fängelsemurarna och delar av den svenska afghanistanstyrkan. Foto: Afghanistanstyrkan

I Afghanistan följer barnen med sina mödrar till fängelset om de är under sju år och ingen annan vårdtagare finns. Efter sju års ålder lämnas de till andra släktingar eller om sådana inte finns, till ett barnhem tills modern avtjänat sitt straff.

Personalen från den föregående svenska afghanistanstyrkan skänkte 14.000 US dollar till fängelset för att komma dessa barn tillgodo. Medicin, vaccinationer, både sommar- och vinterkläder, köksutrustning och skolutrustning har stått högt upp på listan och som införskaffats.
– Pengarna förvaltas av en representant för Department of women affairs, Najeeba Quarishi som är en mycket engagerad kvinna som arbetar för barnens bästa vilket syns i vad som anskaffats till barnen och daghemmet, säger Håkan Lundberg från den svenska afghanistanstyrkan och fortsätter:
När vi kom till daghemmet var barnen naturligtvis återhållsamma som barn är, men också mycket nyfikna, vilka även vi var. En sång var planerad vilken startade härligt spontant mitt i våra diskussioner, vilka gjorde att dessa fick vänta. Jag tror barnen fick med alla ”14” verser och de sjöng för full hals – härligt!

Håkan Lundberg som är Gender Field Advisor vid styrkan har till uppgift att vara rådgivande åt förbandschefen och övriga förbandet i genderrelaterade frågor som exempelvis flickors möjlighet till skolgång eller männens traditionella roll att kunna vara familjens försörjare. En av de större uppgifterna för han är att stärka införandet av FN resolution 1325 där vikten av kvinnors deltagande i fredsprocessen påtalas såsom förebyggande, deltagande i lösande av, och förebyggande av konflikt.

– Med vårt besök fick vi fullgjort vårt uppdrag denna gång – följa upp att pengarna kommer barnen till del vilket vi också tyckte oss se. Om några veckor åker vi på besök igen. Denna gång för att träffa kvinnorna och mödrarna i fängelset för att få information om hur de har det och ur de ser på fängelsevistelsen för sina barn, avslutar Håkan Lundberg.