”Vi är livsviktiga för soldaterna”

Klockan är 03:15 på militärbasen Monitor i norra Afghanistan. Soldaterna från ett av de svenska skyttekompanierna gör sig redo för ett uppdrag i gryningen. Samtidigt är kirurgen Abdol Hossein Samadi och hans team redo om något tråkigt skulle inträffa.– Vi är livsviktiga för soldaterna, och tiden är utslagsgivande, konstaterar Abdol.

Lars Nilsson är veteran som uniformerad läkare. Han har gjort sex stycken uppdrag i Afghanistan och två i Bosnien för svenska Försvarsmakten. Sedan har han gjort tre missioner för den norska armén, en gång här i Afghanistan och två i Bosnien. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Kirurgen Abdol Hossein Samadi (till vänster i bild) och narkosläkaren Lars Nilsson kontrollerar att utrustningen inne i operationsrummet fungerar bra. Kirurggruppen på Monitor består av ytterligare fyra medarbetare.
Kirurgen Abdol Hossein Samadi (till vänster i bild) och narkosläkaren Lars Nilsson kontrollerar att utrustningen inne i operationsrummet fungerar bra. Kirurggruppen på Monitor består av ytterligare fyra medarbetare. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
”Vi måste ha en kirurgisk kapacitet här på Monitor för att säkerställa att våra soldater, som arbetar relativt långt bort från det tyska militärsjukhuset i Mazar-e-Sharif, kan få tillräckligt med hjälp inom den gyllene timmen”, säger Lars Nilsson (th).
”Vi måste ha en kirurgisk kapacitet här på Monitor för att säkerställa att våra soldater, som arbetar relativt långt bort från det tyska militärsjukhuset i Mazar-e-Sharif, kan få tillräckligt med hjälp inom den gyllene timmen”, säger Lars Nilsson (th). Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
Kirurgen Abdol Hossein Samadi (till vänster i bild) och narkosläkaren Lars Nilsson kontrollerar att utrustningen inne i operationsrummet fungerar bra. Kirurggruppen på Monitor består av ytterligare fyra medarbetare. Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten
”Vi måste ha en kirurgisk kapacitet här på Monitor för att säkerställa att våra soldater, som arbetar relativt långt bort från det tyska militärsjukhuset i Mazar-e-Sharif, kan få tillräckligt med hjälp inom den gyllene timmen”, säger Lars Nilsson (th). Foto: Johannes Tolf/Försvarsmakten

Abdol och de fem andra personerna som ingår i kirurggruppen på Monitor är avgörande för att soldaterna som arbetar i utkanten av det svensk-finska ansvarsområdet ska kunna få kvalificerad sjukvård inom rimlig tid.
– Den första timmen är livsavgörande, den kallas för den ”gyllene timmen”. Kan vi stoppa blödningen inom den tiden förbättras chansen avsevärt för att patienten ska överleva. Därför behövs den kirurgiska enheten här på Monitor, berättar Abdol med allvarlig stämma.

Kirurggruppen på Monitor ska fungera som en länk i vårdkedjan.
– Vi måste ha en kirurgisk kapacitet här på Monitor för att säkerställa att våra soldater, som arbetar relativt långt bort från det tyska militärsjukhuset i Mazar-e-Sharif, kan få tillräckligt med hjälp inom den gyllene timmen, säger Abdols kollega, narkosläkaren Lars Nilsson, och fortsätter:
– Här på Monitor kan vi göra akuta kirurgiska ingrepp för att stabilisera patienten, att stoppa blödningen. Sedan är meningen att han eller hon transporteras vidare till det tyska militärsjukhuset för fortsatta kirurgiska åtgärder.

Lång erfarenhet

Både Abdol och Lars har lång erfarenhet som läkare. Abdol arbetar normalt som kirurg på Enköpings lasarett och det här är hans första uppdrag för Försvarsmakten. Lars är veteran som uniformerad läkare:
– Jag har gjort sex stycken uppdrag i Afghanistan och två i Bosnien för svenska Försvarsmakten. Sedan har jag gjort tre missioner för den norska armén, en gång här i Afghanistan och två i Bosnien, berättar Lars.
Abdol och Lars visar runt på den lilla sjukvårdsinrättningen. De demonstrerar var patienterna kommer in och guidar vidare till operationssalen.
– Här har vi alla instrumenten förberedda, och vi bor bara ett tiotal meter bort och är beredda 24 timmar om dygnet, säger Abdol och avslutar:
– Men jag hoppas självklart att vi inte ska behöva använda vår förmåga.