Utmanande tjänstgöring på KFOR

KFOR i Kosovo är en insats som tydligt påverkar medier och politik. Lokala händelser och beslut inom KFOR får genast genomslag i såväl medier som på den politiska arenan. Stig-Olof Khronè, som är den svensk med övergripande ansvar för svenskarna på plats, berättar om insatserna på KFOR i Kosovo.

De fyra svenska befattningshavarna vid KFOR högkvarter runt Nato KFOR:s sköld. Foto: Martin Zander/Försvarsmakten

Som stationerad på KFOR behövs en stor portion tålamod eftersom besluten ofta måste godkännas av högre stab – Joint Forces Command i Neapel. Samtidigt krävs det också väl genomtänkta beslut med krav på att kunna förutse konsekvenserna av planerade verksamheter.

Det mediala trycket är stort från både serbisk och kosovansk sida. Pressen används medvetet för att föra fram en mycket hård retorik som ofta kryddas med rena osanningar. Detta ökar också pressen på högkvarterets personal, åtminstone inledningsvis, innan det inses att skriverierna i medier är en normalbild på Balkan.

De tydliga spänningar som finns mellan södra och norra Kosovo gör att det ständigt finns en beredskap i högkvarteret då läget snabbt kan förändras. Enligt erfarenhet kan det på kort tid, mindre än ett dygn, snabbt uppstå mellanetniska konflikter med personskador som följd.

Den verklighet som möter de svenska officerarna i Kosovo vid KFOR:s högkvarter skiljer sig avsevärt från den bild som normalt existerar innan missionen påbörjas. I Kosovo pågår fortfarande stora förändringar där soldaternas verksamhet kan få betydelsefulla konsekvenser.

Under 2011 och 2012 har KFOR utnyttjat möjligheten att förstärka operationen med två skyttebataljoner. Det är tydligt att varje gång som KFOR ökar trycket så besvaras det med en motaktion med minst samma mottryck. Ett tydligt exempel är den aktion som genomfördes under våren för att öppna upp en av försörjningsvägarna. KFOR utsattes bland annat för eldgivning från krypskyttar där minst två soldater skottskadades.

Trots de utmaningar som uppdraget bjuder på utgör det växlande tempot i operationen en befattning i KFOR:s högkvarter en bra inledande erfarenhet av tjänstgöring i en högre internationell stab. Även det tydliga politiska perspektivet ger en erfarenhet som i nästa steg är mycket användbar för fortsatt tjänstgöring inom Försvarsmakten och vid andra internationella uppdrag.