Utbildarrollen utmanar

Specialistofficeren med sin djupa yrkeskompetens är en nyckelperson när det gäller att utbilda och utveckla soldater, sjömän och gruppbefäl. Just nu lär sig kadetterna på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) den militära pedagogikens grunder – framförallt genom att praktiskt träna sig i instruktörsrollen med kurskamraterna som övningstrupp.

Kadett Anton Backe instruerar sina kurskamrater i hantering av vapnet Ak 5 C– ett tillfälle att träna både pedagogik och vapentjänst. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
I klassrummet studeras vapendelar, funktion och prestanda under kadett Alexander Widelund-Johanssons ledning.
I klassrummet studeras vapendelar, funktion och prestanda under kadett Alexander Widelund-Johanssons ledning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kadett Lovisa Berg-Nilsson laddar vapnet.
Kadett Lovisa Berg-Nilsson laddar vapnet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
I klassrummet studeras vapendelar, funktion och prestanda under kadett Alexander Widelund-Johanssons ledning. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Kadett Lovisa Berg-Nilsson laddar vapnet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Kadetterna håller nu sitt tredje lektionspass för kamraterna i basgruppen. Det handlar om vapenhantering. I lektionssalen plockar man isär och ihop handeldvapnet Ak 5 C under kadett Alexander Widelund-Johanssons ledning för att förstå vapnets funktion:
– Det kändes helt okej även om det var lite utanför min komfortzon, konstaterar han efteråt. Jag har undervisat i sjömanskap tidigare civilt, men det här var en utmaning eftersom jag inte är bombsäker i ämnet än.

– En av utmaningarna i utbildarrollen är att få alla engagerade och att vilja utvecklas, tillägger kurskamraten Lovisa Berg-Nilsson. Det gäller att få fram sitt budskap på ett pedagogiskt och intressant sätt.

Bara början

På MHS H läggs grunden för att de blivande specialistofficerarna ska kunna axla den framtida utbildarrollen. Kadetterna ges en teoretisk grund som bygger på Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn. Den praktiska träningen stegras efterhand både vad gäller längden på övningspassen och antalet övade kurskamrater.
– Målet är att de ska kunna fungera som biträdande instruktörer på den grundläggande militära utbildningen (GMU) för rekryter när de lämnar MHS H, säger Tobias Fahlén, kurschef på pedagogikkursen.  Träningen fortsätter givetvis när kadetterna fortsätter till sina funktionsskolor.

Handledningens betydelse

Handledning av lärare och feed-back från kurskamraterna är en väsentlig del av pedagogikkursen.
– Vi satsar rejält på handledning både före, under och efter lektionspassen, förklarar Tobias Fahlén. Det handlar mycket om att bygga upp ett självförtroende som utbildare, men också att lära sig att planera och skapa gynnsamma lärsituationer. En annan viktig bit är att lära sig att tänka på säkerheten och att göra riskanalyser inför varje utbildningsmoment.

– Vi får riktigt bra respons på våra lektionspass, intygar Alexander Widelund-Johansson. Nu när lektionspassen är längre förstår jag verkligen betydelsen av att planera min lektion.

Ombytta roller

Det blir vanligare och vanligare att kadetterna på specialistofficersutbildningen inte gjort värnplikt utan kommer direkt från fem månaders frivillig grundläggande militär utbildning och förberedande officerskurs (GMU och KMU). Alan Serbic är en av dessa, och berättar att skillnaden är ganska stor:
– På GMU och KMU talade andra om vad jag skulle göra hela tiden, men nu är det jag som ska berätta för andra hur de ska göra!