“Train as you fight, fight as you train”

För att kunna utföra internationella insatser så talas det om interoperabilitet och samarbete. Hur mycket betyder det egentligen att kunna samarbeta – och vad betyder interoperabilitet?

Michael H. Nielsen (Danmark) Mark Young (F 17) och Benjamin Dempster (Storbritannien) tycker alla att det är viktigt att samöva. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
JAS 39 vänder runt på plattan efter flygning.
JAS 39 vänder runt på plattan efter flygning. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Brittiskt Tornado som precis lyft.
Brittiskt Tornado som precis lyft. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Dansk F-16 Fighting Falcon taxar ut för start.
Dansk F-16 Fighting Falcon taxar ut för start. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
JAS 39 vänder runt på plattan efter flygning. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Brittiskt Tornado som precis lyft. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Dansk F-16 Fighting Falcon taxar ut för start. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

För Försvarsmaktens del är det självklart med interoperabilitet eftersom det är något som kommit fram de sista åren. Nu kan, får och ska vi öva såväl utomlands som i Sverige tillsammans med utländska förband, vilket är nödvändigt.

– Övningar som denna gjorde att vi kunde genomföra Libyeninsatsen förra året, säger piloten Mark Young från F 17 i Ronneby.

Nu används engelska språket och enheter har bytts i flygplaninstrumenten till imperial units. Vilket innebär att istället för att mäta höjd i meter så görs det i fot och hastigheten presenteras i knop istället för kilometer per timme.

Materielen har anpassats så att den kan passa in i vissa utländska system, exempelvis tankning av flygplan, utnyttjande av gemensam flygplansidentifikation så att vi inte bekämpar varandra.

Men det handlar inte bara om teknik, det finns människor bakom också och vi är olika.

– Det är väldigt viktigt att öva tillsammans för att på så sätt kunna lösa sina uppgifter i en internationellt sammansatt insats, säger divisionschefen Benjamin Dempster från Storbritannien.

– Train as you fight, fight as you train, säger Michael H. Nielsen från Danmark.

Med det menar han, att öva precis så som det är tänkt att det ska utföras i ett skarpt läge, exakt på samma sätt. Då vet alla inblandade vad och hur den andre ska göra och därmed kan uppgiften lösas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

I den bästa av världar behöver dessa kunskaper inte nyttjas, men det får framtiden utvisa.