Tekniker utbildas för insats

Det är en hel del tekniska system som Försvarsmaktens personal i insatsområdet i Afghanistan måste förlita sig på. Systemen används flitigt och under tuffa förhållanden, därför är tekniker och mekaniker en mycket viktigt del av insatsen. Innan avfärden till Afghanistan får de sina befattningsutbildningar på Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS.

Viktor Hellström gör en djupdykning i tekniken i stridsfordon 90. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Det nya vapensystem 01 sitter monterat på taket på Galten. Det komplexa systemet är uppbyggt av utbytbara enheter för att enkelt kunna repareras.
Det nya vapensystem 01 sitter monterat på taket på Galten. Det komplexa systemet är uppbyggt av utbytbara enheter för att enkelt kunna repareras. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Traverser här och kranar i insatsområdet. Det krävs mer kunskap och därmed mer utbildning på kranar så att lyften kan ske på så säkert sätt som möjligt.
Traverser här och kranar i insatsområdet. Det krävs mer kunskap och därmed mer utbildning på kranar så att lyften kan ske på så säkert sätt som möjligt. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Teknisk utbildning på pansarterrängbil 203.
Teknisk utbildning på pansarterrängbil 203. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Det nya vapensystem 01 sitter monterat på taket på Galten. Det komplexa systemet är uppbyggt av utbytbara enheter för att enkelt kunna repareras. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Traverser här och kranar i insatsområdet. Det krävs mer kunskap och därmed mer utbildning på kranar så att lyften kan ske på så säkert sätt som möjligt. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Teknisk utbildning på pansarterrängbil 203. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

På marksystemavdelningen på FMTS utbildas teknisk personal inför varje insats i Afghanistan. Ett 30-tal tekniker och mekaniker finslipar just nu sina tekniska kunskaper på en mängd olika system.

I en av FMTS stora hangarer sitter Viktor Hellström och mekar inuti ett stridsfordon 90. Han går sin befattningsutbildning på fordonet inför FS 24.
– Den stora skillnaden mellan att meka här och i Afghanistan är värmen, förklarar Viktor.

Och han pratar av egen erfarenhet. Sedan 2005 har han arbetat i Försvarsmakten och varit i Afghanistan tidigare. En annan skillnad är att det saknas traverser i lokalerna i Afghanistan. Där får istället de tunga lyften ske med lyftkran. Också det en utbildning som genomförs på FMTS.
– Men det är faktiskt riktigt bra lokaler att meka i på campen, fortsätter han.

För det är mest i de trygga lokalerna på campen som tidskrävande reparationer sker. När fordon går sönder under uppdrag ute i insatsområdet, bärgas de vanligtvis tillbaka så fort som möjligt.
– Säkerheten är viktig och strävan är att inte stå still för länge, förklarar marksystemavdelningens chef Peter Eriksson. Rörligheten är också ett skydd.

Viktor Hellström är nöjd med utbildningen han får på FMTS.
– Det har varit en del repetition, men kursledningen har varit flexibel och det är väldigt bra.
– Vi skräddarsyr insatsutbildningar mot det behov som deltagarna har, förklarar stridsfordon 90-läraren Fredric Hallberg. Det finns ingen anledning att utbilda i saker de redan kan.

– Det vanligaste felet på vagnarna i Afghanistan är nog bandaggregatet, eftersom de går hårt där nere, säger Fredric Hallberg. De rullar betydligt mer där, än här hemma.
Sanden och värmen är inget som han tycker är ett problem för stridsfordon 90.
– Fast om AC:n går sönder på vagnarna i Afghanistan blir det körförbud direkt. Det kan bli 70 grader varmt på förarplatsen då, förklarar han.

Det är långt ifrån bara stridsfordon 90 och lyftkransutbildningar som pågår på FMTS inför FS 24 och omstruktureringsstyrkan. Omstruktureringsstyrkan är ny och har till uppgift att ta hem eller avveckla materiel, eftersom det är beslutat att Sveriges insats ska bli mindre i Afghanistan. FMTS utbildar insatsförbandens tekniska personal på alla materielsystem som används i insatsområdet. Allt för att göra den svenska insatsen så effektiv och säker som möjligt.