Svenska observatörer besköts i Syrien

De svenska observatörerna i Syrien blev beskjutna flera gånger. Enligt FN själva var deras personal målet för beskjutning endast en gång, men svenskarnas  uppfattning är att FN-observatörerna var måltavla ett tjugotal gånger.

FN-observatörerna blev beskjutna i Syrien. Foto: Försvarsmakten

Det framgick på den pressträff om insatser som hölls på Högkvarteret under torsdagen. Kapten Per Gröndal och major Jörgen Sävmark var två av de tre svenska observatörerna som var på plats i Syrien mellan den 16 juni till 20 augusti under Unsmis (United Nations Supervision Mission in Syria).

Ett par gånger var de nära att träffas  själva. Ett skott fastnade i den splitterskyddade sidorutan på fordonet där Jörgen Sävmark satt.
 
–Vi var 300 observatörer från 48 nationer och tränings-och utrustningsnivån skiftade rejäl. I vårt team var vi svenskar de enda som hade satellittelefoner och vi var därför de som kunde sköta sambandet, säger Jörgen Sävmark.

Intensiv strid i Afghanistan

Insatschef gererallöjtnant Anders Silwer redogjorde för läget i Afghanistan i stort och att säkerhetsansvaret nu gått över till afghanska säkerhetsstyrkor i samtliga provinser i det svenska ansvarsområdet.

Överstelöjtnant Görgen Larsson på armétaktiska staben berättade mer om den strid i provinsen Darzab som den svenska afghanistanstyrkan var med om i måndags och som var den mest intensiva striden på länge. Svenskarna var på uppdrag med afghanska säkerhetsstyrkor när de attackerades med handeldvapen och raketgevär. Läs mer om händelserna här.

Överstelöjtnant Ola Höglund, central flygchef i Försvarsmakten, berättade om den allvarliga incident som ett svenskt transportflygplan var med om när de var nära att kollidera med ett annat plan vid inflygning till flygplatsen i Kabul, som tidigare kommunicerats på Försvarsmaktens webbplats.

Överste Michael Sjölund på marintaktiska staben redogjorde för läget för den kommande marina insatsen med HMS Karlskrona utanför Somalias kust under 2013, där man ska skydda mattransporter och andra fartyg från pirater. Just nu rekryteras personal till operation Atalanta, som till stor del kommer att bestå av stående marina förband, kompletterat med helikopter, ett team  för kvalificerad sjukvård och en marin bordningsstyrka.