Svensk trupp beskjuten i Afghanistan

Svenska soldater attackerades med finkalibriga vapen och raketgevär under måndagen när de var på uppdrag tillsammans med afghanska säkerhetsstyrkor.

Elden besvarades av svenskarna och de afghanska säkerhetsstyrkorna. Händelsen inträffade i västra delen av det svensk-finska ansvarsområdet. Beskjutningen inleddes klockan 15.30 lokal afghansk tid (13.00 svensk tid) och var utdragen. Striden pågick under flera timmar. Inga svenskar eller någon ur de afghanska säkerhetsstyrkorna skadades under striden.