Slutleverans av korvett typ Visby version fem

Det svenska vädret visar sig från sin bästa sida. HMS Visby ligger vid piren på Berga, besättningen och de inbjudna gästerna börjar kliva ombord. Slutleveransen från FMV, Försvarsmaktens materielverk, till Försvarsmakten är inne i sitt slutskede.

Totalt så kommer Försvarsmakten ha fem stycken korvett typ Visby. Två stycken i Stockholm och tre i Karlskrona. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Anna-Karin Broth har all anledning till att vara glad. Korvett typ Visby version fem finns snart parkerat på flottiljens pirar.
Anna-Karin Broth har all anledning till att vara glad. Korvett typ Visby version fem finns snart parkerat på flottiljens pirar. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
HMS Visbys skeppsklocka får aldrig putsats, det innebär otur.
HMS Visbys skeppsklocka får aldrig putsats, det innebär otur. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Anna-Karin Broth har all anledning till att vara glad. Korvett typ Visby version fem finns snart parkerat på flottiljens pirar. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
HMS Visbys skeppsklocka får aldrig putsats, det innebär otur. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten

– Det kvarstår flertalet tester och prov innan vi kan börja använda HMS Visby fullt ut men just nu känns det skönt att fartyget är levererat till Försvarsmakten, säger Anna-Karin Broth som är divisionschef på 41.korvettdivisionen.

Det är 41.korvettdivisionen, en av fyra divisioner på Fjärde sjöstridsflottiljen, som kommer att få korvett typ Visby.

– Två korvetter av typ Visby är planerade att ingå i Fjärde sjöstridsflottiljen. Vi håller just nu på att utbilda besättningar för de kommande fartygen som är mycket högteknologiska.Den 43 man starka besättningen med sjömän och officerare måste ha en gedigen utbildning för att kunna hantera fartyget och dess system,säger Anna-Karin.

Ceremonin sätter igång på HMS Visbys helikopterplatta och det fina vädret fortsätter. Alla som deltar har jobbat för ett och samma mål, att få korvett Visby färdig att börja leverera effekt.

– Fartyget har gång på gång visat enastående resultat. Jag ser fram emot att snart börja använda förmågorna där det är tänkt, säger Anna-Karin.

HMS Visby med sina 73 meter fyller nästan upphela kajen. Hon ser inte ut som ett vanligt fartyg och hon är inte heller ett vanligt fartyg. Med alla egenskaper, så som att skjuta robot, minröjningsförmåga och förmågan att upptäcka och bekämpa u-båtar i ett och samma skrov gör fartyget unikt. Lägg då till att fartygets form gör att det är mycket svårupptäckt på radarn.

Du har varit efterlängtad och mycket välkommen HMS Visby.