Sjukvårdspersonalen förbereder sig

Försvarsmedicincentrum (FömedC) har under veckan genomfört sjukvårdsövningar på Göteborgs garnison. Övningarna har som syfte att på bästa tänkbara sätt förbereda sjukvårdsplutonen för sin kommande uppgift i Afghanistan.

Gruppen vid en övningsplats. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Julietta Joaniquina.
Julietta Joaniquina. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Hans Bergius.
Hans Bergius. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Sminkning av skademarkörer.
Sminkning av skademarkörer. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Julietta Joaniquina. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Hans Bergius. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
Sminkning av skademarkörer. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten

Sjukvårdspersonalen som ingår i denna enhet är civila läkare och sjuksköterskor som rekryterats till Afghanistaninsatsen, FS 24 för sin höga medicinska kompentens. På FömedC lär de sig att sätta in den kunskapen i en militär kontext för att kunna agera i den faktiska hotbild som just nu råder inom missionsområdet i Afghanistan.
 
– Under deras sista vecka här i Göteborg har samtliga sjukvårdsenheter under två dagar fått agera vid olika övningsscenarier. Vi har bland annat använt oss av professionella amputerade skademarkörer från England för att skapa så mycket realism vi kan utan att det är allvar, berättar kurschefen Hans Bergius.

Denna sjukvårdsenhet genomför en förberedande utbildning som omfattar 13 veckor varav fyra av dem är direkt riktade mot deras befattning och bedrivs i Göteborg på FömedC. Övningarna planeras och genomförs av erfarna sjukvårdsofficerare där nästan alla i närtid varit på utlandsuppdrag, endera i just Afghanistan eller i någon annan oroshärd i världen. Det gör att kvalitén på utbildningen är hög, precis som de övade kan och ska kräva.
– Om min insats bidrar till att barn kan gå till skolan så tycker jag det är värt detta, säger Julietta Joaniquina, som till vardags är narkosläkare på Sahlgrenska sjukhuset. 
– Min familj är förstås lite oroliga, men samtidigt är de lite stolta och stöttar mig till hundra procent, fortsätter Julietta eftertänksamt men ser nöjd ut.

Julietta är en av de tjugofyra legitimerade i sjukvårdstyrkan som tillsammans med vagnchefer, förare och en speciell grupp med närskyddssoldater åker till Afghanistan senare i höst. Där ska de säkerställa akutberedskapen och sköta den dagliga sjukvården för den svenska kontingenten.

– Man blir mycket ödmjuk inför denna grupp av fantastiska individer, säger Hans Bergius. 
– De har under sin tid här visat att de har en oerhört hög medicinsk kompetens och har genomfört övningarna med stor inlevelse och engagemang.  Jag är imponerad av samtliga och det är en mycket bra grupp ur alla aspekter som lämnar oss på fredag, säger Hans.

Efter avslutad utbildning tjänstgör enheten i Afghanistan under ett halvår. De har då möjlighet till två kortare ledigheter i Sverige med avsikt att upprätthålla en god kontakt med sin familj och för att kunna ladda sina batterier.