Sista resan – för den här gången

Klockan är 07.30 och motorerna startar, en efter en, på den svenska Herkules C 130. Uppdraget är att frakta gods och personer över Afghanistan - och det för sista gången under den här insatsen.Transportflyget har genomfört arbete i Afghanistan sedan 2002. Och kanske återkommer det framöver.

Här landar Sveriges Herkules C 130 efter sin sista transportflygning över Afghanistan - under den här insatsen. Foto: Peter Söderberg/Försvarsmakten
En av dagens transporter var att hämta tyska soldater och gods från flygplatsen i Feyzabad.
En av dagens transporter var att hämta tyska soldater och gods från flygplatsen i Feyzabad. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Lastning och lossning i Kabul.
Lastning och lossning i Kabul. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Soldater vid flygsäkringsstyrkan.
Soldater vid flygsäkringsstyrkan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
En av dagens transporter var att hämta tyska soldater och gods från flygplatsen i Feyzabad. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Lastning och lossning i Kabul. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Soldater vid flygsäkringsstyrkan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Den svenska flyginsatsen Swedish Air Element (SAE) Isaf är en del av den svenska afghanistanstyrkan och genomför insats med bas på Camp Marmal i Mazar-e-Sharif. Förbandet består av två komponenter, SAE  Medevac som utför sjukvårdstransporter med svenska helikoptrar inom det norra området av landet. Och som nämnts, SAE C 130 som genomför transporter av materiel och personal inom hela Isafs ansvarsområde. Sista flygningen för Herkules C 130 var den 15 september men helikopterinsatsen fortsätter vidare till och med mars 2013.

– Vi stödjer Isafs operationer med de efterfrågade förmågorna, transporter och medevac (medicinsk evakuering). Vi löser uppgifterna med hög ambition och bidrar på vårt sätt för att om möjligt göra skillnad i insatsområdet. C 130-insatsen är under slutlig avveckling, medan medevac-insatsen fortsatt ska lösas intill det att vi blir avlösta av nästa SAE, säger Ulf Bohman, chef för SAE Isaf.

SAE Medevac är organiserat med personal ur Helikopterflottiljen men även från andra förband och direktrekryterade civil personal. SAE C 130 är organiserad med huvuddelen från F 7:s transport- och specialflygenhet. I årets insats ingår även en flygsäkringsstyrka ur flygbasjägarkompaniet från F 17 för att säkerställa skydd vid markuppehåll på flygplatserna och i flygplanet.

Koordinerar transportbehoven

Det är flera nationer som ingår och genomför taktiska flygtransporter därför finns en enhet inom Isaf som koordinerar och rationaliserar alla transportbehoven mellan de olika flygfälten i Afghanistan. Det är långa avstånd och flygplatsernas standard varierar från väldigt enkla med grusbana till de med relativ hög standard. Därför lämpar sig Herkules C 130 mycket bra för sådana transporter.

Avslut med ceremoni

I och med att den sista flygningen med C 130 upphör den operativa verksamheten för den delen av SAE. Nu kommer avveckling på plats och hemtransport genomföras. Väl hemma på F 7 väntar hemkomstverksamhet och ceremoni.