Sex av femton redan i luften

Leveransen av de nya Black Hawk-helikoptrarna till Sverige har nu kommit halvvägs. Helikopterflottiljen flyger redan med sex av de 15 beställda helikoptrarna samtidigt som Försvarets materielverk, FMV, i veckan fick ytterligare två levererade direkt från USA i ett C 17 transportflygplan.

Flera övningar med de nya helikoptrarna har redan genomförts i Sverige och fler är på gång. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Lite trångt i portgången men två helikopter 16 samt kringutrustning får lätt plats i en C 17.
Lite trångt i portgången men två helikopter 16 samt kringutrustning får lätt plats i en C 17. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Lite trångt i portgången men två helikopter 16 samt kringutrustning får lätt plats i en C 17. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

De senast fyra levererade helikoptrarna är insatsklara. Det innebär bland annat ett utökat splitterskydd för besättning och passagerare samt ett extra värmesystem som gör det möjligt att verka i kalla klimat. En vinsch finns monterad på höger sida och i kabinen finns en bårinstallation som medger fyra bårplatser, tillsammans med sjukvårdspersonal. Flera övningar med de nya helikoptrarna har redan genomförts i Sverige och fler är på gång.

Sverige anskaffar UH-60M Black Hawk, i Sverige benämnd helikopter 16, via ett mellanstatligt avtal med USA, genom ett så kallat FMS-case (Foreign Military Sales). Anskaffningen via FMS innebär att materiel, dokumentation, underhåll, support och utbildning köps indirekt från den amerikanska staten av FMV.

Från april 2013 kommer helikopter 16 ingå i den svenska flyginsatsen SAE Isaf i Afghanistan där den ersätter helikopter 10B i rollen för ambulanstransport av skadad personal, så kallad medevac (medicinsk evakuering).

Helikopterflottiljens helikopter 10B har funnits i Afghanistan sedan 2011. Personalen, som främst kommer från tredje helikopterskvadronen i Ronneby och första helikopterskvadronen i Luleå, cirka 30 personer, ansvarar för två helikoptrar på plats.