Samarbetsprojektet fortsätter

Johannes Tolf, informationschef vid den svenska afghanistanstyrkan fortsätter på den inslagna vägen. Redan under under hans företrädares tid i Afghanistan startades ett samarbetsprojekt med lokala afghanska nyhetsjournalister. Under en dag träffade han åtta kvinnliga journalister i staden Mazar-e-Sharif.

Johannes Tolf, informationschef vid den svenska kontingenten sittande i mitten tillsammans med de lokala afghanska kvinnliga journalisterna. Foto: FS 23/Försvarsmakten

Johannes Tolf är just nu en av två informatörer/kommunikatörer som finns med den svenska styrkan i Afghanistan för att bland annat rapportera hem och stötta styrkan med både intern och extern information. De har även till uppgift att skapa goda relationer mellan de lokala journalisterna vid tidningar, tv och radio. En del av detta arbete är det samarbetsprojekt med afghansk media som startades av den förra svenska styrkan som nu fullföljs.

– Syftet med projektet och dagens möte är inte att ändra deras journalistik utan att vi är där för att inspirera, diskutera och visa hur vi jobbar i Sverige. Vi erbjuder inte bara mötets deltagare ett antal intressanta föreläsningstimmar utan vi försöker även skapa bättre kontakter med de lokala nyhetsjournalisterna. Vi är också där för att ta del av deras kultur samtidigt som vi berättar hur svensk media fungerar, säger Johannes Tolf. Han berättar vidare att det varit en givande dag med många och fruktsamma diskussioner.

Under dagens möte med nyhetsjournalisterna hade Johannes även som mål att berätta hur den svenska intervjumodellen fungerar och hur svenska journalister använder den. Han gav också förslag på hur man ställer mer granskade frågor.
– Jag tycker det är roligt och intressant att vara en del av detta samarbete och dagens möte har skapat bättre förutsättningar för förbandet att kommunicera med afghansk media samtidig som det gett mig mycket tillbaka vilket jag kommer att ha nytta av i mitt fortsatta arbete här och i Sverige, avslutar Johannes Tolf.

Johannes Tolf arbetar i det civila på Sveriges television sedan tio år tillbaka.