Så blir monumentet för Sveriges veteraner

En enig jury har valt vinnaren i den tävling för yrkesverksamma konstnärer som hållits under våren, där uppgiften varit att föreslå ett monument för Sveriges veteraner.

Den vinnande konstnären Monika Larsen Dennis och juryns ordförande, Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef. Foto: Lena Parkvall/Försvarsmakten
Det vinnande förslaget "Restare" av Monika Larsen Dennis.
Det vinnande förslaget "Restare" av Monika Larsen Dennis. Foto: Bildmontage, copyright Signe Carlsson Roos.
Det vinnande förslaget "Restare" av Monika Larsen Dennis. Foto: Bildmontage, copyright Signe Carlsson Roos.

Det färdiga monumentet ska avtäckas i samband med Veterandagen den 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Där fick konstnären bakom det vinnande förslaget ”Restare”, Monika Larsen Dennis på lördagen ta emot prissumman på 350 000 kronor. Prisutdelare var juryns ordförande Anders Silwer, Försvarsmaktens insatschef.

- Jag vill skapa ett monument som kan förmedla hopp och stärka individen och jag tänker mig en plats för vila, reflektion och läkande av traumatiska upplev­elser. Platsen ska påminna om den medmänsklighet som ligger till grund för varje soldats vilja att hjälpa. Samtidigt kan detta bli ett fridfullt rum att minnas de veteraner som inte finns med oss längre, säger Monika Larsen Dennis.

60 bidrag skickades in i tävlingen som utlysts av Statens konstråd i samarbete med Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

- Jag och övriga jurymedlemmar känner stor tacksamhet för det arbete som alla som har deltagit i tävlingen har lagt ned på sina förslag. Vi har varit mycket eniga och jag tycker att vi till vinnare har utsett ett förslag som är unikt i sitt slag och som kommer att hedra veteraninsatser nu och i framtiden, säger Anders Silwer.

Juryn bestod av Jonas Alberoth, tjänsteförrättande generaldirektör Folke Bernadotteakademien, Bo Wranker, ordförande Fredsbaskrarna, Gunnar Haeger, slottsfogde Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Marianne Jonsson, projektledare Statens konstråd, Anders Jönsson, landskapsarkitekt, Maria Lantz, rektor för Konstfack och Tommy Hydfors, biträdande chef för Rikskriminalpolisen. Katarina O Cofaigh, Sveriges Arkitekter var juryns sekreterare.

En utställning på Sjöhistoriska museet visar alla tävlingsförslag 29 september – 25 oktober 2012.