Ökat informationsflöde mellan utbildningsplattformar

Fredsfrämjande insatser förändras över tid och det är viktigt att utbildningsplattformarna där sådan personal förbereds samverkar och följer utvecklingen. Swedint i Kungsängen deltog därför i en konferens med IAPTC i Helsingfors.

Jerker Sundström marknadsför Swedint och Nordic Centre for Gender in Peacekeeping Operations på konferens i Helsingfors. Foto: Thorsten Hagelberg/SWEDINT

International Association of Peacekeeping Training Centres (IAPTC) är en öppen och frivillig sammanslutning som initierads av Kanadas Pearson Peacekeeping Centre (PPC) 1995. IAPTC syftar ytterst till att bredda kontakterna mellan olika internationella organisationer, fredsbevarande utbildningscentrer och institutioner, universitet och andra berörda grupper för att i förlängningen ytterligare effektivisera pågående och kommande fredsfrämjande insatser. Varje år genomförs en årlig konferens där ett värdland eller organisation ansvarar för förberedelser av konferensen och utveckling av övergripande tema och dagordning. Swedint (Swedish Armed Forces International Centre) är medlem av IAPTC och deltog i den årliga konferensen som nyligen genomfördes i Helsingfors.

Det övergripande temat för årets konferens var "Effective Peacekeeping and Peacebuilding: Challenges for the Training Community". Temat hade valts för att möta den långvariga trenden i fredsfrämjande insatser där traditionella ”peacekeepers” allt oftare även måste kunna agera som ”peacebuilders”. Det är allmänt känt att ”peacekeeping” och ”peacebuilding” inte ska separeras i tid, utan att de två faserna överlappar varandra. Den traditionella fredsbevarande soldatens verktygslåda måste breddas för att kunna möta de nya kraven. Det innebär också att det finns ett ökat behov av samarbete mellan polis, civil och militär personal i en fredsfrämjande insats. Förståelse för varandras förmåga, kultur och uppgifter måste vara en del av utbildningen inför ett uppdrag och under introduktionsutbildningen i insatsområdet.

Eftersom en del av målet med IAPTC är att förbättra samarbetet och öka informationsflödet mellan olika typer av utbildningscentrer, intresseorganisationer och institutioner genomfördes även en "Ideas Bazaar" under konferensen. Förutom att profilera Swedints egna kurser, fokuserade vi år särskilt på att främja det nordiska samarbetet inom ramen för Nordefco i nära samarbete med de övriga nordiska länderna. Swedint använder också de årliga konferenserna inom IAPTC till att fördjupa redan pågående samarbeten med andra utbildningscentrer, som till exempel Centre for United Nations Peacekeeping in India. Nästa år genomförs IAPTC-konferensen i Egypten.