ÖB i riksdagen

Uppgraderingen av Jas Gripen till en E/F-version är operativt motiverad. För dagen fattas drygt fem miljarder kronor för att finansiera utvecklingen. Till det ligger den underfinansiering av övrig försvarsmateriel som redovisades i somras om cirka 25 miljarder kronor.

Det var några av de budskap som ÖB Sverker Göranson förde fram när han på tisdagen först träffade försvarsutskottet och därefter svarade på frågor från medier.

– Det är glädjande att regeringen tagit till sig frågan om försvarets långsiktiga ekonomi, och skall analysera den tillsammans med Försvarsmakten, konstaterade ÖB. Konsekvenserna av de dryga fem miljarderna som fattas för Gripenuppgraderingen kan betyda att Försvarsmakten måste skjuta på viktiga materielinköp de närmaste tio åren. Det ger konsekvenser för Sveriges försvar.
– Vilka dessa eventuellt kan bli är dock för tidigt att sia om.

Sverker Göranson underströk att Försvarsmakten nu har en ekonomi i balans, men att det är hans plikt som myndighetschef att så tidigt som möjligt varna för utmaningar längre fram.
– Det jag sa i somras om materielobjekt för cirka 25 miljarder kronor som inte ryms i Försvarsmaktens planering under de närmaste tio åren står fast, sade ÖB.

Vid mötet med medierna fick ÖB flera frågor om miljarderna som fattas för Gripenutvecklingen.
– Vi för nu samtal med försvarsdepartementet om dessa frågor, vilket är bra, svarade ÖB.

På frågan vad som blir lidande om inte ytterligare medel tillförs och om försvaret tvingas till förskjutningsplanering svarade Sverker Göranson:
– Det är alldeles för tidigt att säga. Vi ska inte här och nu peka ut enskilda system.

En annan fråga var vad som händer om Schweiz hoppar av affären?
– Våra behov operativt är de samma oavsett om Schweiz köper planet eller inte, sade ÖB. Det är en fördel om två länder gemensamt har samma stridsflyg.
– Om Schweiz avstår måste frågan bedömas på nytt utifrån de förutsättningar som då råder.