Mån om Sveriges säkerhet och stöd till samhället?

Är detta något som du, likt Oskar Wallgren, känner för? Ja, då kan säkert hemvärnet vara något för dig. 33:e hemvärnsbataljonen har precis avslutat sin krigsförbandsövning som genomfördes i området Skillingaryd-Hagshult.

Delar ur 33:e hemvärnsbataljonen genomför stridsskjutning. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sökuppgifter görs många gånger med stöd av hund vilket förbättrar förmågan avsevärt.
Sökuppgifter görs många gånger med stöd av hund vilket förbättrar förmågan avsevärt. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sjukvårdstjänsten är en viktig funktion att öva för att det vid skarpa situationer ska "sitta i ryggmärgen".
Sjukvårdstjänsten är en viktig funktion att öva för att det vid skarpa situationer ska "sitta i ryggmärgen". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Oscar Wallgren i momentet "understöd postering".
Oscar Wallgren i momentet "understöd postering". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sökuppgifter görs många gånger med stöd av hund vilket förbättrar förmågan avsevärt. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Sjukvårdstjänsten är en viktig funktion att öva för att det vid skarpa situationer ska "sitta i ryggmärgen". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Oscar Wallgren i momentet "understöd postering". Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Sveriges hemvärn, som utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal, har som uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig.

Vid övningen, som genomfördes vecka 38 med cirka 360 hemvärnssoldater, har huvuduppgiften för bataljonen varit att samöva och träna i att lösa uppgifter under fred, kris och krig i aktuell terräng. Soldaterna har fått vässa sina kunskaper i stridsskjutning, skydd och bevakning, hundtjänst, sjukvård med mera.

En av de övade är Oscar Wallgren, ställföreträdande gruppchef i en av bevakningsgrupperna.
– Den största anledningen till att jag är med i hemvärnet är att jag är mån om Sveriges säkerhet och stöd till samhället. Dessutom tycker jag om det gröna arbetet med allt vad det innebär, kamratanda och att få vara ute mycket, avslutar Oscar som till vardags jobbar som grafiker i Jönköping.

Anders Åhlgren, som är chef för bataljonen, framhåller den kompetensutveckling som övningen inneburit.
– Hemvärnssoldater i alla led och funktioner har fått bra övningar, vilket har ökat insikten i hemvärnets sammansatta förmåga och att kunna verka i insatser med ett mycket snabbt förlopp. Det stöd som instruktörerna från Ing 2 bidraget med har varit mycket värdefullt, vilket jag tackar för och tack vare vilja och engagemang från var och en blev övningen riktigt lyckad.