Kursdeltagarna får luft under vingarna

Sedan en dryg vecka tillbaka utbildas sex utländska piloter på F 7. Under elva veckor ska de lära sig grunderna i hur man flyger JAS 39 Gripen. Än så länge är det mycket teorilektioner och flygning i simulator, men inom kort börjar de riktiga flygningarna.

Att flyga Gripen är inte lätt. Flyginstruktören Henric Holm (till höger i bild) vet hur man gör och förklarar för två tjeckiska elever. Foto: Henrik Gebhardt/Förvarsmakten

Att utbilda utländska piloter är sedan flera år tillbaka vardag på F 7 och ingen höjer på ögonbrynen åt det multinationella inslaget på flottiljen. För snart en vecka sedan anlände de senaste kursdeltagarna. Fyra tjeckiska och två ungerska piloter ska under sammanlagt elva veckor lära sig flyga Gripen vid flottiljens första division, eller Gustav Röd som den också kallas.

Även om piloterna har flera år av flygning i andra flygplanstyper bakom sig så är det mycket teori som ska gnuggas in i början. Varje flygplanstyp har sin egen teori som man måste kunna innan man kan börja flyga på riktigt. Teoriutbildningen varvas också med intensiv träning i de flygsimulatorer som finns på flottiljen.

Inom kort kommer de dock bokstavligt talat att få luft under vingarna. Inledningsvis i den tvåsitsiga versionen av Gripen, JAS 39 D och därefter mer och mer i den ensitsiga JAS 39 C.

Den här delen av utbildningen heter Conversion Training, förkortas CT och den innebär i stort sätt att lära sig flyga flygplanet. CT innehåller ingen taktisk utbildning. Den taktiska utbildningen, som heter Combat Readiness Training, CRT, följer efter CT och i den lär sig piloterna bland mycket annat att hantera flygplanets radar och vapensystem. CRT kommer de här piloterna att fortsätta med i sina respektive hemländer.