Karlberg levererar fortifikationsofficerare

Efter nästan ett decennium utan att utbilda nya fortifikatörer så har under året managementenheten vid Militärhögskolan Karlberg bedrivit kursen Skydds- och anläggningsteknik och kunde på fredagen utexaminera 14 nya officerare inom verksamhetsområdet.  – Er kompetens är efterfrågad nationellt och internationellt, sa generalmajor Bengt Svensson som tillsammans med chefen Karlberg överste Mats Danielsson genomförde examensceremonin.

Skolchef Mats Danielsson delar ut examensbevis till officerarna på examensdagen. Foto: Tommy Österman/Försvarsmakten
Den nya fortifikationsofficerarna under laboration i hållfasthetsteknik.
Den nya fortifikationsofficerarna under laboration i hållfasthetsteknik. Foto: Försvarsmakten
Den nya fortifikationsofficerarna under laboration i hållfasthetsteknik. Foto: Försvarsmakten

För att tillgodose Försvarsmaktens ökade behov av fortifikationsofficerare inom främst anläggningsområdet, har kurs i Skydds- och anläggningsteknik genomförts under 2011 – 2012.

Utbildningen har huvudsakligen genomförts i anrika miljöer vid Karlbergs slott, där skråets anfader Erik Dahlberg studerats flitigt under främst 1800-talets början. Innehållet som behandlats har ännu idag likheter med äldre tiders matematik, fysik och konstruktionslära, även om Eurocodes (EU:s byggregler), Plan- och bygglag och upphandlingsregler med mera tillkommit under senare tidevarv.
– Man kan konstatera att fortifikationens kärna alltjämt är att under gott skydd mot vapenverkan medge effektiv verkan med egna system – nationellt som internationellt, påpekade chefen förbandsproduktion generalmajor Bengt Svensson.

Att kunna utforma detta skydd inom rätt operationell som ekonomisk ram är inget som enkelt arbete. Därför är utbildningen förhållandevis lång och spänner över många komplicerade ämnesområden. Bland dessa märks ämnen som byggmekanik, fastighetsekonomi, geomatik och fastighetsjuridik.

Delar av utbildningen har bedrivits vid universitet och högskolor. Under utbildningen har dessutom flera fördjupande studiebesök genomförts inom Sverige, men det har även innefattat resmål som Lettland och Litauen. I det som en gång var Sovjetunionen studerades bland annat en civilförsvarsanläggning samt en kärnvapenmissilbas, vilket gav värdefulla insikter om teknikutveckling och fortifikation i ett vidare perspektiv.

– Kursen ger dessa färska fortifikatörer en god teoretisk grund att stå på i deras kommande värv.  Dessa kamrater utgör ett välkommet tillskott i ett extremt snävt kompetensområde, säger kommendör Anders Järn. Han är Försvarsmaktens främste företrädare inom fortifikationsområdet och har varit beställare av utbildningen för de nya fortifikationsofficerarna. 

Huvuddelen av de 14 nyexaminerade fortifikatörerna kommer att placeras vid Försvarsmaktens Anläggningsenhet. En ny utbildning med kursstart under 2013 planeras för närvarande av Managementenheten vid Militärhögskolan Karlberg Försvarsmaktens pedagogiska centrum.