HMS Härnösand i Härnösand

I helgen ligger Visbykorvetten HMS Härnösand i staden Härnösand. Efter den gångna veckans övningar tillsammans med andra stridsfartyg i området, får nu intresserade möjlighet att komma ombord.

HMS Härnösand startar gasturbin för högfart Foto: Guy Toremans

-Det är alltid roligt att komma till staden som givit fartyget sitt namn, säger Jörgen Sjövik som är fartygschef på HMS Härnösand.

Fartyget håller öppet imorgon lördag den 15 september, mellan 1000-1500. Alla hälsas välkomna ombord för att se ett av världens modernaste stridsfartyg!