Hjärnan bakom uppdragen

F 17 deltar tillsammans med en engelsk tornado-division i flygövningen Joint Warrior 12, och baserar i skotska Lossiemouth. I år deltar flygvapnet med åtta stycken Jas 39 Gripen och övar i alla tre rollerna - jakt, attack och spaning.

Planeringsbefälet lägger in var fientligt luftvärn finns, så att det presenteras för piloten. Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Under Libyeninsatsen blev det tydligt att skarpa uppdrag kräver långa förberedelser för att resultatet ska bli optimalt. Från det att en order om uppdrag kommer, tills dess att utvärdering och resultatet från uppdraget skickas in, genomförs en grundlig planering på flertalet håll och kanter. 

Förutom den flygande personalen består 172:a stridsflygdivisionen av ett så kallat MSE vilket består av underrättelsebefäl, bildtolk, planeringsbefäl, telekrigsbefäl och SERE-befäl samt teknikstöd. 

Vad ett MSE är

MSE är en stödfunktion på stridsflygdivisionen som förbereder, planerar och utvärderar ett flyguppdrag tillsammans med piloterna. Det handlar till exempel om underrättelseinhämtning, bränsleberäkningar, varnarsystem med motmedel såsom remsor och facklor.

Spaningsbilder ska även tolkas och om det värsta inträffar, i fall av nödlandning, haveri eller liknande, har vårt SERE-befäl (Survival Extraction Resistance Evasion) till uppgift att instruera piloterna om vilka rutiner som gäller för att bäst överleva på marken och för att bli upphämtade vid ett räddningsuppdrag.
För att täcka ett flyguppdrags hela planeringscykel är MSE igång dygnet runt.

– Efter Libyeninsatsen har MSE-funktionen fått mer utrymme vid diskussionerna i Högkvarterets korridorer - vilket är positivt, säger kapten Leif Bergsell, chef för MSE 172:a stridsflygdivisionen.
Bergsell är dessutom noga med att poängtera hur viktigt det är att personal- och materielfrågor för MSE fortsätter att vara i rampljuset. Många har visat intresse för de olika befattningarna som finns på MSE, likaså är ett antal nya materielsystem på väg in som MSE är starkt beroende utav.

– Vi har trots vår utökning av personal ett fortsatt rekryteringsbehov, framför allt av telekrig- och planeringbefäl samt bildtolkar, säger Bergsell.

Övar inför kommande beredskapsuppdrag 2013

172:a stridsflygdivisionen som precis har kommit hem från en två och en halv veckor lång övning i Norrland (NOAM12) åker i veckan på en ny övning i Skottland. Därefter blir det ett kort uppehåll med planering och ompackning för att delta i den fem veckor långa övningen Red flag som genomförs i USA under januari-februari 2013.
Red flag blir en form av examen för divisionen och MSE eftersom 172:a stridsflygdivisionen går in i internationell beredskap 2013.


– Vi har haft väldigt liten rörlighet på vår personal vilket jag tror beror på att den skarpa incident- och spaningsberedskapen vid F 17 varvat med mycket övningar gör att personalen känner sig motiverade inför framtiden, avslutar Leif Bergsell.