Han blir Försvarsmaktens nya generaldirektör

Regeringen har utsett Peter Sandwall till ny generaldirektör i Försvarsmakten. Han tillträder tjänsten den 1 oktober.

Försvarsmaktens nya GD Peter Sandwall.
Försvarsmaktens nya GD Peter Sandwall. Foto: Regeringskansliet
Försvarsmaktens nya GD Peter Sandwall. Foto: Regeringskansliet

Peter Sandwall har erfarenhet som reservofficer i marinen. Han tjänstgör för närvarande som departementsråd och kommer närmast från en tjänst som enhetschef på budgetavdelningen i Finansdepartementet.  Han har bland annat ansvar för områdena Samhällsekonomi och finansförvaltning och Försvar och samhällets krisberedskap. Mellan 2006 och 2010 var han chef för EU-budgetenheten.

– Min uppgift blir att tillsammans med ÖB och den övriga försvarsmaktsledningen lotsa myndigheten genom den stora förändringsprocess som vårt försvar är inne i. Det är ett stort och viktigt arbete, som jag ser fram emot, säger Peter Sandwall.

Han hoppas också att hans femton år långa erfarenhet från den centrala statsförvaltningen där han jobbat med politikutformning på olika områden ska komma Försvarsmakten till nytta.

– Jag har jobbat med flera av våra största myndigheter. Eftersom jag har erfarenhet som reservofficer i flottan känns det extra roligt att få komma tillbaka. Jag ser fram emot att lära känna organisationen och människorna och bli en del av ”vår verklighet”.