Garnisonens dag

Lördag den 15 september hade Umeå garnison inbjudit till öppet hus för att berätta om Försvarsmaktens verksamhet.

Dagen bjöd på strålande solsken, åkturer i bandvagn och indikeringsfordon, förevisning av materiel, tipspromenad, information om Försvarsmakten och, sist men inte minst, kaffe och försvarets kanelbullar. Dessutom genomförde en CBRN-grupp och en hemvärnsgrupp en förevisning. 

Garnisonens dag var välbesökt och besökarna visade stort intresse för att få veta mer om Försvarsmaktens verksamhet i Umeå.