Från chatt till en helt annan verklighet

Välkommen till en helt annan verklighet – det är temat på förberedande militär utbildning. Under september finns det möjlighet att träffa Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen som informerar om utbildningen. Förra veckan smygstartade arbetet genom en chatt på Arbetsförmedlingens hemsida.

Jennifer Hill, Försvarsmaktens HR Centrum, och Sophie Hammarsten, Arbetsförmedlingen, svarade på frågor om förberedande militär utbildning via en chatt på Arbetsförmedlingens hemsida. Foto: Viktor Johansson/Försvarsmakten

Den 6 september anordnades en chatt där arbetsförmedlare och personal från Försvarsmakten svarade på frågor om förberedande militär utbildning som genomförs under hösten. Chatten var ett tillfälle för intresserade att ställa frågor om Försvarsmakten och utbildningens innehåll inför de informationsträffar som Arbetsförmedlingen, tillsammans med Försvarsmakten, arrangerar under september månad på flera orter i landet.

Under chatten svarade personalen bland annat på frågor om hur det är att jobba och genomföra utbildningar inom Försvarsmakten. Till förberedande militär utbildning blir 500 personer antagna till fyra olika utbildningsorter i landet – Boden, Skövde, Halmstad och Karlskrona. Deltagarna kommer att få inblick i hur ett yrkesliv inom Försvarsmakten skulle kunna se ut samtidigt som de har möjlighet att komplettera betyg hos en lokal utbildningssamordnare på orten.

Under sommaren mottog ÖB Sverker Göranson ett pris av Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist. Försvarsmakten fick priset för förmågan att tänka nytt, för att skapa ett försvar som representerar hela Sveriges befolkning och som tar tillvara tillgänglig språklig och kulturell kompetens. Detta genom arbetet med förberedande militär utbildning.
                                                                                                                         
Förberedande militär utbildning är 10 veckor lång och pågår mellan den 19 november 2012 och 27 januari 2013. Ansökan sker via arbetsförmedlare vid Arbetsförmedlingen.