Försvarsmakten polisanmäler belastningsattack

Försvarsmakten polisanmälde i dag den överbelastningsattack som genomfördes måndagen den 3 september och som påverkade ett flertal myndigheters webbplatser.

Strax efter klockan 13 den 3 september blev bland annat Försvarsmaktens myndighetswebbplats och bloggportal under en tid svåra eller omöjliga att nå efter att ett stort antal anrop från olika datorer blockerat webbservrarnas brandvägg i en så kallad dosattack (Denial of Service). Efter några timmar hindrade Försvarsmaktens leverantörer den störande trafiken och webbplatserna gick att nå problemfritt igen.

Försvarsmaktens interna verksamhetskritiska system finns på ett eget nät och påverkades inte av attacken. Ingen form av data har heller gått förlorad och ingen har olovligen kunnat påverka eller ändra innehållet på servrarna.

Flera myndigheter i Sverige och internationellt var mål för överbelastningsattacken.

– Försvarsmakten ser allvarligt på den här typen av händelser. Denial of Service-attacker omfattas sedan 2007 av brottsbalkens skrivning om dataintrång. Vi väljer därför att polisanmäla, säger Erik Lagersten, Försvarsmaktens informationsdirektör.

Så länge utredningen pågår kommer Försvarsmakten inte att kommentera utredningen ytterligare.