Försvarsmakten offentliggör plan för materielförsörjning

I samband med Försvarsföretagsdagarna 19-20 september presenterar Försvarsmaktens materielproduktionschef Leif Nylander en öppen version av Försvarsmaktens materielförsörjningsplan.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI har gemensamt kommit överens om en marknadsstrategi med en strävan att skapa öppenhet kring materielförsörjningen.
Detta för att fler aktörer ska få kännedom om planerna och att öka möjligheter till att ta initiativ till samarbete, där det finns förutsättningar för samordning och delade kostnader.

Den öppna versionen av materielförsörjningsplanen publiceras på forsvarsmakten.se. Planen kommer att upprättas årligen i början av mars i samband med att ny materielplan fastställs.
Den kan också nås från Försvarets materielverks webbplats.