Flygövning lyfter mot nästa höjd

Så var den fjärde och sista Nordic Air Meet i Sverige genomförd. Sju länder deltog, varav sex länder med flyg, som under nio dagar flög 1 550 flygtimmar.

Carl-Johan Edström, övningsledare under Noam 2012.
Carl-Johan Edström, övningsledare under Noam 2012.
Carl-Johan Edström, övningsledare under Noam 2012. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Carl-Johan Edström, övningsledare under Noam 2012. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Att samöva med andra, både svenska och utländska förband är nödvändigt för vår insatsförmåga.

– Att kunna genomföra en avancerad flygövning i vårt unika övningsområde skapar förutsättningar för att F 21 blir det naturliga valet vid genomförande av övningar som denna, säger övningsledare Carl-Johan Edström.

Det var en utmaning att leda flygövningen som hade flygförband baserade på fyra platser. Tack vare videokonferensteknik kunde briefingar och debriefingar genomföras med deltagarna.

– Vi har tidigare använt det i mindre skala i samband med cross border training mellan Sverige, Norge och Finland. Inte som nu i storforum i en stor samlingssal. Det visade sig fungera mycket väl, och det är något vi kommer att använda oss av även under kommande övningar, säger han.

Målsättningen var att flygförband från olika nationer skulle samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö.

– 18 flygpass är genomförda, samtliga med lufttankning, säger Carl-Johan Edström.

Förutom den svenska lufttankern så har två amerikanska KC-135, som baserat på Rovaniemi, varit med i övningen.

– Det har varit en händelserik övning där deltagande förband förhoppningsvis uppnått ställda målsättningar. Det är också glädjande att se ett så professionellt uppträdande från all inblandad personal, säger han.

Vill se mer

Fredagen den 31:a augusti, första övningsveckan, meddelade aktivister att de fanns i övningsområdet – ett övningsområde som sträcker sig från Lycksele i söder till Kiruna i norr. Efter att ha presenterat det mer precist visade sig det vara på marken i Vidselområdet.

– Vi hade genom samverkan med rennäringen innan övningen kommit överens om att inte använda skjutområdet den dagen så det påverkade inte övningen överhuvudtaget, konstaterar han.

Något som är positiv är att endast ett bullerklagomål har inkommit under flygövningen. Det finns de som vill se mer.

– Ja, det var en som ringde för att han ville att flygplanen skulle flyga närmre. Han hade bara kunnat se flygplan på håll. Sen fick vi in två samtal i förebyggande syfte, säger Niklas Sandström som arbetar med dessa frågor.

Nu samlas erfarenheter ihop från denna övning för att redan i närtid göra avstampet mot nästa års stora internationella flygövning – Arctic Challange Exercise, ACE. En övning som inom ramen för det fördjupade nordiska samarbetet kommer att innebära baseringar av flygplan i tre länder med övningsområde i Sverige.